Redovisning och rapportering

I Assurance

De förändringar som sker på ekonomiområdet kan medföra nya utmaningar och risker. Företag måste hitta en balans mellan rätt kontrollnivå – genom riskreducering, transparens och jämn kvalitet – och rätt effektivitetsnivå i processer och system.EY kan stödja ekonomifunktionen i denna ständiga förändring.

Nya standarder från International Accounting Standards Board

EY kan ge råd och stöd vid implementering av den nya standarden genom att utveckla en plan för er förändringsresa mot IFRS 16. 

Ladda ner mer information (EN)

Detta kan EY hjälpa dig med

Ledare i ekonomifunktionen, inklusive ekonomichefer, finansiella controllers och finanschefer står inför ett ökande antal utmaningar när det gäller att leverera rapportering till sina intressenter.

Finansteam uppmanas att förbättra rapporteringsprocessen och leverera mer med mindre. Intressenter, såsom styrelseledamöter, vill ha mer information snabbare. Det krävs inte bara förändringar till standarderna International Accounting Standards Board (IASB) och Financial Accounting Standards Board (FASB) utan även nationella anpassningar på grund av dessa. Dessutom finns det ytterligare regeländringar och ett krav på att öka insynen från rapporteringen. För att göra det ytterligare komplext får ekonomifunktionen och dess chefer spela en allt större roll i det strategiska och operativa beslutsfattandet.

Organisationer och deras finans- och ekonomichefer bör förstå och kunna bedöma effekterna av dessa förändringar på deras affärsverksamhet och deras ekonomiska resultat samt de direkta effekterna på finansfunktionen. Det gör det nödvändigt och man har tillgång till teknisk redovisningskunskap vid behov; att man har tydliga och konsekventa redovisningsprinciper och riktlinjer; att man identifierar nya innovativa tekniker, verktyg och analyser; och att man bygger kompetenser i teamet för att förbättra rapporteringen.

Vår Financial Accounting Advisory Services (FAAS) erbjuder rådgivning och konsultation i att hantera de utmaningar som uppstår till följd av ändrade redovisningsregler och andra regelverk.

Våra tjänster stöds globalt och anpassas efter våra kunders behov av att ta itu med frågor såsom:

  • Hantera redovisningsprinciper och dokumentation i hela företaget
  • Effektivisera finansiella processer och kontroller, inklusive utveckling eller integrering av processer som en del av finansiella förändringar och ERP-implementeringar
  • Accelerera GAAP-, IFRS- och IPSAS-konverteringar
  • Åtgärda kontrollkonton och allvarliga svagheter
  • Redovisa finansiella derivat och råvarukontrakt
  • Rationalisera lagstadgade rapporteringsprocesser
  • Hantera komplexiteter som uppstår vid nya redovisningsstandarder, inklusive hur de påverkar befintliga system och processer
  • Utveckla verktyg för att implementera nya redovisningsstandarder och underlätta beslutsfattande

Den nya intäktsredovisningsstandarden

EY kan ge råd och stöd med fokus på vad som är viktigt för er verksamhet när ni utvecklar er plan för att hantera förändringar kring IFRS 15.

Ladda ner mer information (EN)

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.