Fil.dr. Pernilla Lundqvist

EY Sverige, Partner, Assurance, Nordic Accounting and Reporting Leader

Teknik, tränings- och friluftsintresserad ekonom uppvuxen på en gård på Västgötaslätten.Snart 20 års erfarenhet som redovisningsspecialist inom såväl IFRS som nationella regler. Arbetar med flertalet redovisningsområden och branscher med fokus på större och noterade företag. Fokus på argumentation och tolkning av befintliga normer.

Fokusområden Financial Services
Kontor Stockholm, SE

Pernilla är partner på EY och arbetar som redovisningsspecialist. Hon har närmare 20 års erfarenhet inom finansiell rapportering, IFRS (International Financial Reporting Standards) och svensk normgivning, argumentation och tolkning. Pernilla har jobbat med en rad branscher och typiska kunder är större och/eller noterade med fokus på redovisningsfrågor som uppstår samband med transaktioner såsom köp och försäljning av företag oavsett storlek.

I sitt arbete med finansiell rapportering hjälper Pernilla kunder med allt från löpande redovisningsfrågor, implementering av nya normer, byte av redovisningsprinciper, transaktionsredovisning och utbildning.

Pernilla har en masterexamen i redovisning och finansiering samt ekonomie doktorsexamen från Handelshögskolan i Göteborg. Hon undervisar vid Handelshögskolan i Göteborg och är författare till litteratur på redovisningsområdet. Hon är också ordförande i FAR:s strategiska grupp för Redovisning samt i FAR:s operativa grupp Finansiell rapportering - redovisning.

Så bidrar Pernilla till a better working world

Pernilla brinner för att hjälpa kunder inför deras frågeställningar och problem relaterat till finansiell rapportering. Men också för att motivera och utveckla EY:s medarbetare (och att utvecklas jälv). Pernilla är coach och mentor för medarbetare inom EY men även utanför EY och då åt studenter och nyutexaminerade som just kommit in i arbetslivet. I arbetet med finansiell rapportering har Pernilla även ett stort intresse för de icke finansiella delarna med fokus på hållbarhetsfrågor och företags totala värde, inte bara det finansiella.

Kontakta Pernilla