Strategisk rådgivning

I en föränderlig tid utmanas företagsledare att uppnå maximalt värde för sin organisation. EY-Parthenons team, i samarbete med med vårt transaktionsteam, hjälper till att skapa strategier för kundernas tillväxt, portföljoptimering och lönsamhetsförbättring.

Relaterade ämnen Strategy and Transactions

Vad vi kan göra för dig

Som erfarna rådgivare till företagsledningar hjälper EY-Parthenon dig att svara på frågan:

 • Hur kan jag ta vara på tillväxtmöjligheter och konkurrensfördelar?
 • Vad är lämpliga intäkts- och lönsamhetsmål för mitt företag för att uppnå dess fulla potential?
 • Hur kan jag bättre förutse och anpassa mig till den digitala transformationen?
 • Hur kan jag vinna kampen om kapitalet?
 • Tillväxtstrategi

  Vi hjälper våra kunder att utveckla strategiska möjligheter genom att tillhandahålla djupgående marknads-, konkurrent- och kundinsikter. Vår kapacitet för tillväxtstrategier inkluderar:

  • Företagsstrategi
  • Portfölj- och affärsenhetsstrategi
  • Nya tillväxtmöjligheter på marknaden
  • Strategisk utvärdering av affärsmodeller
  • Full Potential ParadigmTM

  Ta reda på mer

 • Optimeringsstrategi

  Vi hjälper företag att genomföra strategiska planer genom att utnyttja finansiella och operativa perspektiv i hela deras organisation. Vår kapacitet för optimeringsstrategi inkluderar:

  • Strategi för digital transformation
  • Vägen-till-marknaden-design
  • Optimeringsstrategi för prissättning
  • Kundsegmentering
  • Försäljnings- och marknadsföringseffektivitet

  Ta reda på mer

 • Transaktionsstrategi

  Vi hjälper våra kunder att realisera sin fulla potential genom snabba och mer informerade beslut under hela investerings livscykeln, från strategi till avslut. Vår kapacitet för transaktionsstrategi inkluderar:

  • M&A-strategi
  • Commercial diligence (buy-side)

  Ta reda på mer

 • Strategi för kapitalallokering

  Vi hjälper våra kunder att utveckla en strategi för kapitalallokering som är väl genomtänkt och anpassad efter deras övergripande affärsmål.

  Ta reda på mer

EY-Parthenon

Få perspektiv på tillväxt-, optimerings- och transaktionsstrategier

Läs mer (EN)

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.