IFRS och god redovisningssed

EY:s redovisningsspecialister arbetar med frågeställningar som uppstår vid tolkning och tillämpning av International Financial Reporting Standards och svensk god redovisningssed.

Redovisningsstandarder utgör en viktig grund för det språk som företag använder för att kommunicera i de finansiella rapporterna.

International Financial Reporting Standards (IFRS) tillämpas i över 140 länder och tas fram av International Accounting Standards Board. 

God redovisningssed (GRS) bygger på bokföringslagen och årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens (BFN) normgivning. Svenska företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska även tillämpa rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering.

EY:s redovisningsspecialister har omfattande erfarenhet av olika redovisningsfrågor och branscher. Teamet är en del av EY:s internationella IFRS-nätverk.

Redovisning och rapportering – överväganden med anledning av coronavirusutbrottet

Redovisningsnyheter

Nyhetsbrevet Redovisningsnyheter håller dig uppdaterad om redovisningsnyheter som förväntas påverka svenska företag, främst företag som är noterade på en reglerad marknad.

Till nyhetsbrevenIFRS technical resources

Besök vår sida med globalt material om IFRS (engelska) 

Besök nu (EN) 

IFRS checklistor

Checklistor för redovisning och rapportering, online och offline, som hjälper dig att effektivisera arbetet med att förbereda och granska finansiellla rapporter.

Läs mer (EN)

EY Atlas Client Edition

Håll dig uppdaterad i den föränderliga redovisnings- och rapporteringsmiljön med hjälp av EY Atlas Client Edition. Prova gratis i 30 dagar. 

Läs mer (EN)

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med våra nyhetsbrev. 

Prenumerera

Kontakta oss