Revision

Revision är grunden för vår verksamhet och här har vi vårt största tjänsteutbud. Vi tillhandahåller högkvalitativa revisioner på ett nytänkande sätt för att skapa förtroende, värde och transparens. Våra drygt 70 000 revisions-medarbetare världen över anpassar revisionstjänsterna efter våra kunders specifika behov, men kvaliteten på utförandet är densamma.

Detta kan EY hjälpa dig med

Ett strängare regelverk som hela tiden förändras, digital transformation, konkurrens och behovet att upprätthålla förtroendet innebär att revisionslandskapet omformas snabbare än någonsin tidigare.

Ledande företag tar itu med dessa frågor och investerar i ny teknik och nya affärsmodeller för att möta dagens utmaningar samtidigt som de vet att nästa förändring kan finnas precis runt hörnet.

Revisionen och den ekonomiska redovisningen fortsätter att utvecklas tillsammans med detta. Revisioner har blivit mer komplexa. Det finns alltmer kvalitativ information, vilket gör att professionell skepsis och bedömning blir allt viktigare.

Vi på EY vill hjälpa våra kunder att skapa förtroende och tillit. Vi tror att transparens skapar tydlighet och tydlighet skapar förtroende. Vi förstår också att intressenter ställer allt högra krav på och värde av revisionen. De förlitar sig på att vårt arbete och vår kunskap bidrar med stringens och lämpliga perspektiv till stöd för beslutsfattande. 

Vi tillhandahåller revisioner som är enhetliga både utifrån kvalitet och var du befinner dig i världen, genomförda av team med flera olika kompetenser som använder en beprövad revisionsmetodik och de senaste revisionsverktygen och -teknikerna. Vi anpassar våra revisionstjänster efter företagets specifika behov, men kvaliteten på utförandet är densamma. Det gäller oavsett om ditt företag är stort och väletablerat eller litet och växande. Vi satsar dessutom betydande resurser på löpande utbildning och erbjuder våra medarbetare stora möjligheter att utvecklas i företaget.

Vi samarbetar med våra kollegor inom skatt, rådgivning och transaktioner när- och varhelst dessa kunskaper behövs för att leverera bästa möjliga tjänst. Vår globala omfattning och mycket integrerade struktur gör att vi kan ge våra kunder en jämn nivå av service och kvalitet över hela världen.

Vi har gjort betydande investeringar i digital teknik och innovation för att förse våra revisorer med lämpliga verktyg för att leverera en digital revision. Detta hjälper oss ytterligare att förstå ditt företags risker och möjligheter. Det gör att vi kan upptäcka potentiella problem och förmedla ytterligare kunskap och perspektiv, vilket kan leda till nya metoder för att bedriva verksamhet och hantera risker.

I allt större utsträckning är en revisions omfattning, effektivitet och kvalitet av mycket större intresse och inte bara något som berör revisionskommittén och ett litet antal investerare. Revisioner måste vara förtroendeingivande för intressenterna samtidigt som de ska följa regelverket och måste därför utföras med en hög grad av kvalitet och effektivitet. Vi strävar efter att tillhandahålla exceptionell service till varje kund, oavsett storlek, omfattning, struktur eller sektor.

För att kunna tillhandahålla en lämplig revision krävs att vi har ett integrerat och brett tillvägagångssätt. Detta sker på flera olika sätt – både traditionella och innovativa. Vårt fokus på våra medarbetare, samarbete och teambuilding samt utbildning gör att vi tillhandahåller de mest kompetenta personerna för alla våra revisionsuppdrag. 

Våra team är flerdimensionella och flexibla och förenar traditionella kompetenser, såsom redovisning och teamarbete, med erfarenhet och kunskap inom nya områden som analysautomatisering. Vi tror att EY-anställda, genom att arbeta nära sina kunder, på bästa sätt kan använda sina kunskaper och erfarenheter.

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.