Energibranschen

Tiden rinner ut för energibranschens nuvarande affärsmodeller.

Energibranschen står inför en radikal omvandling. Distribuerad elproduktion baserad på förnybara energikällor, digital teknik och förändrade krav från konsumenter skapar en ny energivärld som är mer komplex, konkurrensutsatt och utmanande. Och det inträffar snabbare än man tror. Elbolagens överlevnad kommer att bero på deras förmåga att utveckla ny kompetens, annorlunda affärsmodeller och ett tankesätt centrerat kring flexibilitet och samarbete.

Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla affärsmodellen, tekniken och kompetensen som hjälper dig att lyckas i den nya energivärlden.

Backyard of the house with people sitting at the table

My ecoEnergy Profile

Är du nyfiken på hur ditt hems energianvändning och hållbarhetsarbete står sig jämfört med andras? Svara bara på några enkla frågor så avslöjar vi din ecoEnergy-profil och ger dig tips om hur du och medlemmar i ditt hushåll kan förbättras.
Börja nu

Direkt till din inkorg

Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev. 

Prenumerera

Kvinnor i energibranschen

Förmågan att förnya sig är kritisk när grundläggande förändringar sker. Men intervjuer som vi har genomfört med flera ledare i energibranschen tyder på att utmaningarna kring innovation och mångfald kan ha ett samband.

Läs mer (EN)

Senaste Mobility Consumer Index

 

Den främsta drivkraften för försäljning av elfordon är fortfarande miljöhänsyn, medan straffavgifter för fordon med förbränningsmotorer och ekonomiska incitament för elfordon blir allt vanligare.

Läs mer (EN)

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.