Lönetjänster för entreprenörer och privata företag

Våra lönekonsulter erbjuder en effektiv och kvalitetssäkrad lönehantering som anpassas efter behovet i ditt företag.

Relaterade ämnen EY Private Assurance

Hanteringen av medarbetarnas löner är ett komplicerat och tidskrävande område. Sociala avgifter, löneskatter, övertidsersättning, sjuklön, rehabilitering med mera styrs av en mängd lagar och avtal – och regelverken förändras ofta. Detta ställer höga krav på kunskap och kontinuerlig utbildning av din löneadministratör. Ta hjälp av oss så får du tillgång till vår kunskap inom löneområdet.

  • Vi erbjuder digitala lösningar som förenklar tillvaron för dig och dina medarbetare.
  • Vi ser till att löner, pensionsavsättningar och sociala avgifter är korrekta och betalas ut i tid.
  • Vi säkerställer att lönehanteringen följer ingångna kollektivavtal.
Webbinarium:

Lönekartläggning – ett hjälpmedel för rättvisa och jämställda löner

Lönekartläggning är ett verktyg för att säkerställa rättvisa och jämställda löner, något som blir allt viktigare vid nyrekryteringar. En lönekartläggning hjälper dig också att uppfylla lagkrav som ställs på dig som arbetsgivare. Varför, när och hur gör du en lönekartläggning?

 

Se webbinariet från EY-dagen 2023 i efterhand

Lönehantering

Minska din sårbarhet och låt våra auktoriserade lönekonsulter ta hand om företagets löner. Du behöver inte bekymra dig om semestrar eller sjukledigheter, utan kan lita på att vårt team levererar rätt lön i rätt tid. Vi anpassar vår tjänst utifrån dina behov – både vad gäller system, rapportering och deadlines.

 

Affärskvinna som bär portfölj och filer förbi kontoret
Koncentrerat ungt par sitter i soffan

Tjänsteresor och utlägg

Vår lösning för kvitton och reseräkningar förenklar hanteringen för både medarbetare och attesterande chefer. Dina medarbetare registrerar sina reseräkningar via dator, surfplatta eller mobil. Kvitton kan fotas med mobilen direkt när köpet sker. När utläggen är godkända skickas de elektroniskt till den som ska attestera. Vi ser till att utläggen redovisas korrekt och att pengar betalas ut till ditt eller dina medarbetares konton.

Tidrapportering

Med vår hjälp kan du rapportera och attestera tid, frånvaro och projekt – snabbt, smidigt och enkelt. Dina medarbetare registrerar närvaro och frånvaro direkt i mobilen eller på webben, vilket minskar risken för fel. Du slipper pappershantering och tidskrävande administration, eftersom saldon och lönebesked finns tillgängliga elektroniskt. Dessutom behåller du full kontroll då löneunderlagen måste attesteras innan utbetalning sker.

 

Stapel med mobila enheter på bordsskivan

Du kan få hjälp med:

Kvinnor som arbetar tillsammans med bärbar dator
Lönekartläggning

Syftet med den årliga lönekartläggningen är att motverka löneskillnader som har samband med kön. Det kan vara en komplicerad och tidskrävande process. Våra lönekonsulter stöttar dig genom hela processen och ser till att lagar och regler följs. Med en rättvis och transparent lönepolitik skapar du trygghet för anställda och ett attraktivt arbetsgivarvarumärke.

Kollegor brainstormar med klisterlappar på kontoret
Tillfällig resursförstärkning i löneteamet

Ska någon av dina medarbetare vara föräldraledig? Står företaget inför en omorganisation? Drar rekryteringen ut på tiden? Vi hjälper dig när din löneavdelning behöver resurs- eller kompetensförstärkning under en kortare eller längre period.

Grupp av unga företagare videosamtalar senior kollega, mentor eller chef
Support i lönefrågor

Vill du underlätta din hantering av lönefrågor från medarbetare? Våra lönekonsulter tar gärna hand om dina medarbetares frågor. Vi är ett bollplank i olika personalfrågor och behöver du hjälp av specialister inom arbetsrätt och personbeskattning kan vi koppla in våra kollegor.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.