People Advisory Services

Världen förändras ständigt inom globalisering, demografi, teknologi och reglering. Dessa förändringar ställer nya krav på att organisationer anpassar sig snabbt - och att deras medarbetare är flexibla.

Relaterade ämnen Consulting Tax

Vad EY kan göra för dig

Det blir också allt svårare att attrahera, leda, motivera och behålla talanger och samtidigt kontrollera kostnaderna. Vi hjälper våra kunder att förvalta sina medarbetare - rätt person med rätt kompetens och på rätt plats, som gör rätt saker, för rätt kostnad.

Genom att se sina medarbetare som en integrerad del av affärsstrategin har organisationer möjlighet att positionera sig konkurrenskraftigt på marknaden. Vi arbetar globalt och samarbetar för att ta fram helhetslösningar och hantera komplexa frågor rörande organisationsförändring, anställningscykler, mobilitet samt effektiv resursfördelning av kompetens och talang. I ljuset av den förändrade HR-rollen strävar vi efter att skapa värde från nya och virtuella arbetsstyrkor.   

Mångfalden hos våra medarbetare, vårt globala nätverk och vår samarbetsfilosofi innebär att vi ställer de rätta frågorna för att hjälpa organisationer att nå bättre utfall, leverera långvariga resultat och uppnå konkurrensfördelar på marknaden.

Kontakta oss