photographic portrait of Göran
När en verksamhet lyckas ta vara på alla kompetenser och erfarenheter och utveckla medarbetare med olika profiler och bakgrund, skapas värde för individer, organisationer och samhället i stort.

Göran Rosberg

EY Sverige, ansvarig för affärsområdet Consulting i Sverige samt People Advisory Services i Norden och Consulting Partner

Rådgivare med stort intresse för organisation och ledarskap. Engagerad i individers utveckling i verksamheter som präglas av mångfald. Gillar klassisk musik och fjällvandring.

Fokusområden Consulting
Kontor Stockholm, SE

Göran leder EY:s nordiska verksamhet inom tjänsteområdet People Advisory Services och är även ansvarig för affärsområdet Consulting i Sverige. Han har arbetat som konsult och rådgivare inom de flesta branscher i över 25 år, särskilt med inriktning mot HR-relaterade frågor.

Göran är civilingenjör från KTH och började sin karriär som ledare i industrin. Han är utbildad reservofficer och verkade under många år inom flygvapnet

Så bidrar Göran till a better working world

Jag har ett stort intresse för mångfald inom organisationer. När en verksamhet lyckas ta vara på alla kompetenser och erfarenheter och utveckla medarbetare med olika profiler och bakgrund, skapas värde för individer, organisationer och samhället i stort.

Kontakta Göran