Svensk skatterådgivning

I Tax

EY:s tjänster för skatterådgivning kombinerar lokal och internationell kunskap och rådgivningstjänster. EY:s nätverk av medarbetare inom skatt ger dig rådgivning både för Sverige men också andra länder för skattelivscykelns alla skeden: planering, redovisning, efterlevnad och tvister.

Relaterade ämnen Tax

Vad kan EY göra för dig

EY:s tjänster inom företagsbeskattning är utformade för att tillgodose ditt företags efterlevnad av skattelagstiftningen och ditt behov av rådgivningstjänster . Vi kan stödja dig inom ett brett spektrum av skattefrågor och rådgivningstjänster baserat på omfattande lokal och internationell kunskap samt branschinsikt.

EY:s skatterådgivare använder olika perspektiv och kompetens för att ge er rådgivning vid alla tänkbara utmaningar i form av planering, ekonomisk redovisning, efterlevnad av skattelagstiftningen och upprätthållandet av goda relationer med skattemyndigheterna.

EY:s medarbetare och vår beprövade metodik och fokus på kvalitet hjälper dig att bygga en gedigen plattform för regelefterlevnad och rapportering samt hållbara skattestrategier som hjälper ditt företag att uppnå sina ambitioner.

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.