Transaktionsskatt

I Strategy and Transactions

Varje transaktion får skattekonsekvenser – oavsett om det gäller förvärv, avyttringar, refinansiering, omstruktureringar eller börsintroduktioner. Med vårt internationella nätverk, kommersiella fokus och erfarenhet av gränsöverskridande transaktioner, kan vi hjälpa dig att identifiera kritiska skattefrågor som har betydelse för din transaktion och dina framtida planer för verksamheten.

Hur kan EY hjälpa dig?

Vi hjälper dig att hantera de många skattemässiga frågor som uppstår under transaktionens livscykel, så att du kan ta ställning till dem under värderingsprocessen. Vårt globala nätverk av rådgivare kan hjälpa dig med:

 • Köpa

  • Tax due diligence för att identifiera och hantera både historiska och möjliga framtida skattexponeringar 
  • Hjälp att utveckla en optimal förvärvsstruktur som är anpassad till transaktionens kommersiella mål och investeringsalternativ
  • Modellering av skatteskulder och tillgångar i de förvärvade företagens affärsmodeller
  • Rådgivning post-deal – utvärdering av beredskapen dag 1, omedelbar hantering av problem samt hjälp med skattemässiga frågor som uppstår efter transaktionen, till exempel frågor som rör regleringar, skattestrategi och regelefterlevnad samt effektiviteten i operativa modeller

   Läs mer
 • Sälja

  • Utvärdera koncernens ”exitberedskap” och ge råd om strukturering som underlättar en exit
  • Hjälpa dig att identifiera och hantera skattefrågor tidigt i processen för att minska risken för effekter som påverkar värdet negativt
  • Utvärdera olika transaktionsstrukturer och deras kompatibilitet med potentiella köpare
  • Hjälpa dig att informera potentiella köpare om skatterisker och skattefordringar med fokus på hur försäljningsintäkterna efter skatt påverkas

   Läs mer
 • Omstrukturera

  Vi hjälper dig att genomföra omstruktureringar som balanserar väsentliga skatteöverväganden med dina övergripande affärsmål.

  • Identifiera områden där skatt kan tillföra mervärde, bland annat hjälp att se över användningen av skatteattribut och skatteundantag
  • Utvärdera skatteeffekterna av potentiella affärsbeslut, till exempel avyttringar, omorganisationer i koncerner, omstrukturering av tredje parts skuld och skulder mellan företag eller refinansiering av befintliga skulder 
  • Hjälpa dig att förstå skatteeffekterna i samband med översyn av legala och operativa strukturer

   Läs mer
 • Kapitalmarknad

  Vi samarbetar med företagets avdelningar för skatt, finans, treasury och juridik, liksom med styrelsen, för att förstå den globala strukturen för hantering av kapital och skatt. Du kan få hjälp med att:

  • Implementera en effektiv kapitalstruktur och säkerhetspaket
  • Analysera och strukturera skatteaspekter i samband med finansiering och refinansiering, vilka kan påverka de totala kapitalkostnaderna
  • Utveckla en lämplig struktur för så kallad debt push-down (nedtryckning av skulder)
  • Bestämma avdragsrätten för ränta med hänsyn till lokala regler för ränteavdragsbegränsningar
  • Hantera gränsöverskridande skattefrågor (som valuta/växelkontroll och kupongskatt)

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.