Mångfald, inkludering och din karriär

Oavsett bakgrund kommer du att känna att du hör hemma här. Ditt unika bidrag kommer att ha en viktig påverkan.

En arbetsplats med en inkluderande kultur är av högsta prioritet för oss på EY. Då har vi möjlighet att dra nytta av våra olikheter.

Åsa Granstrand

Nordic DE&I Leader

Välkommen till en arbetsplats för alla

Miljön på EY är både diversifierad och inkluderande, byggd kring idén att erkänna och framhäva alla olikheter.

Vi främjar en kultur med respekt så att alla kan känna sig fria att vara sig själva på jobbet. Olika infallsvinklar är katalysatorerna som leder till bättre frågor och bättre svar. Med olika perspektiv kan kreativiteten öka, vilket leder till innovation och inspirerar till effektivare lösningar.

Vi välkomnar alla människor, oavsett vilka de är eller vilken bakgrund de har. Vi är alla olika och vi värdesätter och respekterar alla EY:s medarbetare.

Bli en del av något speciellt

När människor känner sig uppskattade för sina många olikheter känner de sig som en del av något större; de känner tillhörighet. Detta kan ha en kraftfull effekt på deras arbetsprestation. När vi känner oss delaktiga blir vi mer självsäkra, kompetenta och trygga, vi kan vara oss själva och erbjuda olika synpunkter trygga i förvissningen om att vi kan göra oss hörda och att våra åsikter betyder något. Vi känner oss mindre stressade och mer motiverade och engagerade, mer benägna att komma med inspirerade bidrag. Vi känner oss som betrodda insiders.

Vi vill att alla EY:s medarbetare ska uppleva en känsla av tillhörighet men den ökande mångfalden kan också göra det svårare att känna att du tillhör. Genom att bygga team som är inkluderande fullt ut kan vi utveckla en känsla av tillhörighet för alla teammedlemmar och skapa en god cirkel: ju större tillhörighet du känner, desto mer inkluderande kommer du att agera.

Vi har alla olika delar av vår identitet och många av delarna är kanske inte är synliga för andra. Hur mycket vi delar med oss av skiljer sig från person till person beroende på personlighet och kultur men också på hur trygga vi känner oss. Genom att vara öppna och visa att vi bryr oss om varandra skapar vi en inkluderande miljö där alla kan vara sig själva och dela med sig av sina erfarenheter på ett inspirerande sätt.

Våra team presterar på en hög nivå tack vare att de har en gemensam vision, de är engagerade i diskussioner och beslut, de stöttar varandra både på det professionella och personliga planet, de investerar i varandras framgång och de får alla att känna tillhörighet.

Vi har 270 000 olika perspektiv

I dagens snabbt föränderliga miljö är mångfald avgörande för framgång i den globala ekonomin. Att begränsa mångfalden innebär att begränsa den innovation och insikt den inspirerar till. Vår konkurrensfördel är beroende av förmågan att utnyttja alla åsikter, erfarenheter och kulturella referenser från alla EY:s medarbetare. Genom att göra det kan vi identifiera de risker och möjligheter vi annars inte ser och dra nytta av dem bättre.

Vi vet att diversifierade och inkluderande team gör arbetslivet bättre. Genom att ta tillvara olika perspektiv och utbyta idéer stimulerar vi till innovation, främjar samarbete och fördjupar relationer. Det ökar en organisations förmåga till förändring och stärker motståndskraften. Det skapar ett bättre underlag för beslut och stimulerar tillväxt.

För oss är det viktigt att skapa en miljö där alla känner sig uppskattade. Vårt fokus på mångfald och delaktighet är viktiga delar i hur vi arbetar med våra kunder, utvecklar våra medarbetare och hur vi verkar i samhällen runt omkring oss.

När du arbetar med oss uppmuntras du till att omfamna mångfald i alla dess former. Du kommer att få chansen att arbeta i globala team som består av olika medlemmar som har olika erfarenheter som i kombination tar fram smartare och bättre tjänster.

Med inspirerande och givande möjligheter att arbeta över gränser och kulturer kommer du att ta del av många olika perspektiv.

Genom att vara öppen och nyfiken och genom att se värdet i dina kollegors olikheter kommer du att upptäcka att du vidgar ditt perspektiv och i slutändan ger bättre svar till dina kunder.

Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö där du kommer att respekteras för dina olikheter såväl som dina färdigheter och din kompetens så att du kan bidra med ditt bästa varje dag.

Vi är starkt engagerade för att alla ska erbjudas lika möjligheter och tar hänsyn till mångfald och inkludering i alla processer, från rekrytering till kunduppdrag, från karriärplanering till erkännande.

Vi uppmuntrar till en dialog mellan EY:s medarbetare för att främja förståelse, bygga vår inkluderande kultur och skapa innovation och exceptionell service till kunderna. En mängd olika professionella nätverk fungerar som stöd och skapar medvetenhet om hur olika vi kan vara och främjar på så sätt inkludering.

Formgivare talar om nya idéer till ett projekt

EY i siffror

I inkluderande team har medarbetarna

3,5

gånger större möjlighet att att uppnå sin fulla innovationspotential. (Källa: Center for Talent Innovation)

Kvinnor representerar

48 %

av våra anställda och 20 % av våra partners.

Företag med mångfald är

35 %

mer benägna att överträffa homogena företag. (Källa: Teamable)

Olikheter gör skillnad. En inkluderande arbetsplats börjar med att skapa en kultur där alla känner att de är en del. På EY uppskattas alla för sina ansträngningar, man kan uttrycka sina åsikter fritt och allas arbete har ett värde. Här kan vi vara oss själva och leverera det bästa till våra kunder.

Jesper Almström

Regional Managing Partner Nordics

Erfarna

Bli inspirerad och uppskattad och påverka mer än du någonsin trodde var möjligt.

Hitta lediga jobb

 

Studenter

Från studentprogram och praktik till heltidstjänster – hitta en roll som hjälper dig att växa, utvecklas och leda.

Hitta lediga jobb

Kontakta oss på sociala medier

L T