photographic portrait of Carlos
Jag är oerhört stolt och glad över att få leda EY Entrepreneur Of The Year, som i dag betraktas som en av världens främsta utmärkelser för entreprenörer.

Carlos Esterling

Partner, ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year i Sverige och Sports Business Services

Intresserad av entreprenörskap, människor, marknad och ledarskap. Civilekonom och auktoriserad revisor. Fotbollsfantast. Varit tränare i fotboll och schack. Tre barn som är aktiva inom elitidrott.

Fokusområden Assurance
Kontor Stockholm, SE

Carlos har lång erfarenhet från arbete som huvudansvarig revisor i såväl medelstora och stora svenska koncerner som börsnoterade och internationella bolag. Hans fokus ligger i dag på större entreprenörsdrivna företag och tillväxtbolag. Utmärkande för Carlos är ett starkt engagemang för kunderna och ett stort nätverk inom näringsliv och sportindustri.

Många års arbete som revisor har givit Carlos omfattande erfarenhet av att rapportera och agera bollplank till ledningsgrupper, revisionsutskott, förtroendevalda revisorer och styrelser. Som en av initiativtagarna till EY:s tjänsteområde Sports Business Services har Carlos god kunskap om målstyrning och organisationsfrågor inom bolagsverksamhet, föreningar och klubbar, exempelvis fotbollsklubbar och hockeyklubbar.

Vid sidan av arbetet som revisor är Carlos även ansvarig för EY Entrepreneur Of The Year, både nationellt och i region Stockholm.

Så bidrar Carlos till a better working world

Carlos föreläser regelbundet för tidigare aktiva elitidrottare som nu är på väg till en andra karriär i näringslivet. Han har också tagit initiativ till att starta Sports Business Services i Sverige. Det är ett rikstäckande nätverk som stödjer idrotten och dess intressenter med EY:s tjänster inom revision, redovisning, affärsrådgivning, skatt och transaktioner. Sports Business Services samarbetar med flera föreningar och organisationer för att minska segregationen i samhället med idrotten som verktyg och arena. 

Carlos är även ansvarig för utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year. Han har i flera år arbetat målinriktat med att via utmärkelsen skapa förebilder för morgondagens entreprenörer inom alla grupper i samhället.

Kontakta Carlos