Corporate finance

I Strategy and Transactions

Vi hjälper företag, private equity-bolag, statliga investeringsfonder och familjeföretag med deras viktigaste kapitalfrågor. Från att granska portföljer och processer för kapitalallokering till finansiell planering och beslutsstöd – vi har medarbetarna, analyserna och verktygen som hjälper dig att hantera kapital på ett bättre sätt.

Relaterade ämnen Strategy and Transactions

Vad kan EY hjälpa dig med?

Våra medarbetare hjälper dig att balansera risk och avkastning, så att du kan fatta bättre och mer välgrundade beslut när det gäller finansiering och kapitalhantering.

Vi hjälper dig att få svar på:

 • Hur vet jag om mixen av tillgångar är rätt?
 • Hur vet jag om jag finansierar rätt projekt?
 • Hur kan jag förutspå mitt framtida ekonomiska resultat?
 • Hur kan min investerings- och skattestrategi framtidssäkra mitt företag?
 • Hur finansierar jag mina investeringsbeslut på bästa sätt?
 • Hur kan jag öka investerarnas förtroende?

Vi erbjuder det stöd du behöver för att nå dina mål inom följande områden:

 • Corporate finance – strategisk rådgivning

  Vi ser till att du kan hantera affärskritiska frågor med hjälp av finansiella och ekonomiska analyser samt dataanalyser.

  • Granska, förbättra eller skapa processer för kapitalallokering
  • Oberoende analyser för att optimera portföljen
  • Använda dataanalys och modellering för att lösa finansiella problem, underlätta beslutsfattande och uppnå bättre resultat
  • Analysera hur värde och risk påverkas av olika komplexa transaktionsstrukturer
  • Analysera hur värde och risk påverkas av olika kapitalstrukturer
  • Analysera tillväxtfrämjande eller utspädande egenskaper hos affärsenheter eller tillgångar
  • Förena dina strategiska och operativa insatser med hjälp av finansiell modellering
 • Kapitalallokering

  Vi hjälper dig att utveckla en strategi för kapitalallokering som är väl underbyggd och anpassad till företagets övergripande affärsmål.

  Läs mer

 • Finansiell rådgivning

  Vi kan hjälpa dig att förbättra din finansiella strategi, öka noggrannheten i prognoser och fatta bättre beslut om kommersiella frågor och kapital.

  • Utvärdering av ekonomiska effekter och lönsamhetsanalyser
  • Makroekonomisk analys och utvärdering av olika scenarior
  •  Ekonometri och prisstrategi
  • Prognoser för efterfrågan och bedömning av priselasticitet
  • Modellering av konsumentbeteenden
  • Marginalanalys och enhetsekonomi
 • Värdering och modellering

  Våra medarbetare värderar företag och enskilda tillgångar. Du får transparenta och väl underbyggda värderingar som uppfyller lag- och redovisningskrav. Att värdera tillgångar och skulder har blivit mer komplext och är en viktig fråga för de flesta företag. Våra erfarna specialister på värdering utnyttjar EY:s hela kompetens inom redovisning, beskattning och finansiell due diligence för att hjälpa dig att fatta bättre beslut i värderingsfrågor. Vi hjälper våra kunder att vidareutveckla sina strategiska, finansiella och skattemässiga planer genom en kombination av olika analyser.

  Inom modellering erbjuder vi kvantitativa analyser som är väl underbyggda. Våra medarbetare använder kunskap om avancerad dataanalys, matematik och statistik för att ta fram evidensbaserade analyser som hjälper våra kunder att fatta strategiska och operativa beslut om sin kapitalhantering. Vi rapporterar ofta direkt till de högsta cheferna i ett företag. Vi ökar våra kunders insikter om lönsamhet, osäkerhetsfaktorer och risker för att möjliggöra trygga, strategiska beslut och bedömningar som rör kapitalallokering. Vi använder verktyg och tekniker för att ta fram predikativa och normativa analyser, vilket inkluderar finansiella modelleringslösningar. 

  Att skapa en ändamålsenlig kalkylmodell, oavsett om det är för att utvärdera en transaktion, en ny möjlighet på marknaden eller av andra strategiska syften, är en komplex och svår uppgift. Kunder förlitar sig ofta på en modell och behöver därför ett visst mått av oberoende försäkran om att modellen inte har några logiska fel. Våra specialister inom finansiell modellering kan hjälpa dig att utveckla och granska kalkylmodeller. Vi har en metodik som säkrar den kvalitet som krävs för att modellerna ska kunna användas för strategiska beslut.

  Läs mer

 • Infrastrukturrådgivning – företag och offentlig sektor

  I samband med stora infrastrukturprojekt erbjuder vi rådgivning till både offentliga och privata organisationer i frågor som rör:

  • Finansiella fördelar
  • Upphandling
  • Strategi
  • Offentlig-privat samverkan (PPP)

  Vårt breda utbud av rådgivningstjänster omfattar stöd från de tidigaste stadierna i analysen, projektutvärdering och upphandling till bokslut, uppbyggnad och drift. Vi kan hjälpa våra kunder att utforma och jämföra finansieringsplaner och leveransmetoder för projekt som omfattar offentlig eller privat finansiering, projektintäkter och projektbidrag. Vi stödjer även våra kunder när de implementerar dessa planer.

  Läs mer

 • Investeringsstrategi

  Vi arbetar tillsammans med dig för att nå dina strategiska mål och tar fram en investeringsstrategi som omfattar:

  • Mergers & acquisitions – Vi kan hjälpa dig att bedöma de strategiska fördelarna med en affär genom att utvärdera potentiella synergieffekter, svara för projektledning i de olika faserna, bistå i förhandlingar och med finansiella modeller samt utvärdera konsekvenserna.
  • Skuldkapitalmarknader – Vi kan ge dig råd som hjälper dig att implementera kapitallösningar som stödjer förvärv, tillväxt, rekapitalisering, omstrukturering och refinansiering.*
  • Kapitalmarknader – Vi hjälper både privata och noterade företag att förbereda sig för och få tillgång till kapitalmarknaderna. Vi erbjuder styrelser och ledningsgrupper ett oberoende perspektiv som omfattar alla delar av avtalsförberedelse, transaktionsprocess, genomförandet och integration.*

  *Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) är en registrerad mäklarfirma och medlem av FINRA (www.finra.org), som ger sektorspecifik rådgivning om M&A, skuldkapitalmarknader, aktiekapitalmarknader och omstrukturering av kapital. EYCY är ett dotterbolag till Ernst & Young LLP som hjälper kunder i USA.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.