Redovisningstjänster för entreprenörer och privata företag

Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig att sköta företagets bokföring, bokslut och rapportering. Vi använder smarta, digitala verktyg som underlättar din vardag.

Tycker du att arbetet med bokföring, fakturering och rapportering tar för mycket tid från din kärnverksamhet? Då kan vi hjälpa dig genom att ta hand om hela eller delar av din ekonomiadministration. Du får personligt stöd av en redovisningskonsult och tillgång till vår kompetens inom redovisning, skatt och rådgivning.

EY Access – smartare redovisnings- och lönetjänster

Tycker du att arbetet med bokföring, fakturering och löner tar för mycket tid från din kärnverksamhet? Då kan vi hjälpa dig genom att ta hand om hela eller delar av din ekonomiadministration. EY Access är en digital tjänst som samlar lön, bokföring, fakturor och kvitton på ett och samma ställe.

EY Access

 

Kvinnlig finansiell rådgivare i diskussion med kund i konferensrum på kontoret

Bokslut

Ett bokslut som upprättas enligt fastställda rutiner minskar risken för fel. Vi hjälper dig att upprätta företagets bokslut enligt gällande lag samt god redovisningssed. Vi ser till att bokslutet blir färdigt snabbt – så att du kan fatta välgrundade beslut vid styrning och kontroll av din verksamhet.

Affärsmän granskar pappersarbete i modern lobby

Årsredovisning

Årsredovisningen är företagets ansikte utåt. Eftersom den är officiell är det viktigt att den ger en korrekt bild av företaget. Det finns många regler och lagar som styr hur en årsredovisning ska se ut. Vi ser till att din årsredovisning följer etablerad normgivning, att den är informativ och läsvärd samt anpassad efter den bransch du är verksam i.

Småföretagare packar i kartongen på arbetsplatsen

Deklarationer

Det är viktigt att den inkomstdeklaration som företaget skickar till Skatteverket är korrekt. Vi håller oss ajour med lagstiftningen och kan hjälpa dig att upprätta företagets inkomstdeklaration enligt gällande skatteregler. Vi kan även hjälpa dig med dina skattedeklarationer så att du betalar rätt skatt i rätt tid och slipper skattetillägg och dröjsmålsräntor. 

Glad afroamerikansk finansiell rådgivare på ett möte med ett par

Resursförstärkning

Är någon av dina medarbetare föräldraledig? Upplever ni en tillfällig arbetstopp? Står företaget inför en omorganisation? Drar rekryteringen ut på tiden? Vi kan ställa upp när din ekonomiavdelning behöver resurs- eller kompetensförstärkning under en kortare eller längre period.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.