Analytics consulting services

I Consulting

Vi kan hjälpa dig att tillämpa analys i hela din organisation för att få din verksamhet att växa samt för att skydda och optimera din verksamhet genom att utnyttja den senaste avancerade tekniken. Det verkliga värdet ligger i att integrera analys i kärnan av affärsprocesserna där beslut fattas – av människor.

Vad EY kan göra för dig

Företag har inga analytiska problem – de har affärsproblem som rätt analystjänster kan lösa. EY har som målsättning att hjälpa våra kunder att bli intelligenta, informationsdrivna organisationer där faktabaserade beslut är en integrerad del av den dagliga verksamheten, från styrelserummet till frontlinjen, vilket i slutändan leder till bättre processer och resultat.

EY hjälper dig att ta bort mystiken kring analys och kan visa hur insikter kan hjälpa er att fatta säkrare, mer faktabaserade beslut. Vi kan hjälpa dig att bygga upp de strukturer och processer som omvandlar data till strategiska tillgångar som kan användas i viktiga delar av er organisation. Vi kan även hjälpa er att identifiera dolda möjligheter i både traditionella och icke-traditionella datafunktioner, allt ifrån drift till kundupplevelse, kompetens och HR, marknadsföring med mera.

Vi använder artificiell intelligens (AI), automation och tjänster som hjälper oss förutse händelser för att effektivisera processer och hitta rätt kurs för framtiden. Vi ger er en helhetsbild och ett nytt sätt att tänka som hjälper er att fatta snabba, korrekta beslut när problem uppstår, men hjälper er också att agera på tillfällen som uppstår för att skapa innovativ tillväxt.

Våra tjänster hjälper dig att:

Skapa en finansfunktion som snabbt kan förändras vid behov

Ny teknologi och nya aktörer på marknaden, förändrade kundbehov och beteenden och snabbt växande datavolymer skapar ett behov av förändring. Trots detta fortsätter många finansfunktioner att kämpa med komplicerade processer, icke-integrerade system och olika strukturer.

Analys kan hjälpa dig att:

 • Övervaka prestandahanteringen
 • Minska kostnaderna för finansiering
 • Förbättra finansiella system
 • Anpassa kapacitet
 • Förutse finansiella risker

Hantera dina risker för att framtidssäkra din verksamhet

Även om analys har skapat stora fördelar för både företag och konsumenter följer också en del risker. Behovet av att säkra känslig information, skydda privat information och hantera datakvalitet finns oavsett om datavolymerna är stora eller små. De specifika egenskaperna hos stora datavolymer skapar dock nya typer av risker som kräver en heltäckande strategi som gör att ett företag kan använda analys och samtidigt undvika fallgroparna.

Analys kan hjälpa dig att:

 • Förbättra riskerhanteringen och processerna vid internrevision och göra det möjligt för företaget att leverera ännu bättre produkter och tjänster
 • Göra det möjligt för risk- och internrevisionsfunktionerna att tillhandahålla affärsinsikter och på så sätt bli en strategisk rådgivare samtidigt som kostnaderna minskar
 • Förenkla regleringsprocesserna och förbättra kvaliteten
 • Upptäcka nästa hot

Hitta värdet i era kunder

Tekniken har gett konsumenterna möjligheten att vara smartare, bättre informerade och mer krävande än någonsin. De är skickliga på att filtrera information, rör sig enkelt mellan olika kanaler och förväntar sig värde och kvalitet för sina pengar samt personliga erbjudanden som matchar deras behov. Företagen står inför en hård konkurrens oavsett sektor. Genom att analysera försäljningsdata på kundnivå och integrera den med information om konkurrenter och marknadshändelser kan maskininlärningsalgoritmer avslöja dolda kunskap om kundens beteendemönster som gör att du kan ändra din position, omstrukturera och fokusera för att öka lönsamhet och tillväxt.

Analys kan hjälpa dig att:

 • Attrahera och behålla rätt kunder
 • Utveckla värdet hos befintliga kunder
 • Optimera din kanalmix

Skapa värde med rätt bemanning

Användningen av avancerade modellerings- och rapporteringsverktyg kommer att hjälpa er att fatta optimerade, datadrivna beslut kring bemanning och att förutsäga framtida efterfrågan på tjänster. Analys hjälper er att optimera resursplaneringen och bättre förstå era anställda, vilket i sin tur kommer att hjälpa er att uppnå bättre resultat och samtidigt minska kostnaderna.

Analys kan hjälpa dig att:

 • Få bättre förståelse för dina anställda
 • Optimera resursallokeringen

Skapa en leveranskedja som kan förändras

Traditionella modeller över leverantörskedjan växlar och kräver att ni anpassar er till nya förutsättningar, vilket kräver sofistikerade verktyg för att uppnå optimal prestanda; möjliggöra bättre operativt beslutsfattande; övervaka risker; förutsäga störningar; och stödja snabb återhämtning som en del av en övergripande strategi för leveranskedjen. Detta kräver att företagen ökar användningen av avancerade verktyg baserade på analys och visualisering för att förbättra den operativa effektiviteten i hela värdekedja för att möta kundernas efterfrågan.

Analys kan hjälpa dig att:

 • Uppnå högre kvalitet i det operationella arbetet
 • Optimera produktiviteten
 • Reducera kostnaderna

Outsourca din analys: analytics-as-a-service

EY Client Technology Platform kombinerar marknadsledande teknologi med avancerad analys och djup kunskap om branschen. De lösningar som finns tillgängliga på vår plattform är kompatibla med ledande industristandarder och uppfyller strikta säkerhets- och myndighetskrav. Din data är lagrad på ett säkert sätt i molnet och är anpassad till integritetspolicys. Vår plattform tillhandahåller en skalbar infrastruktur för att tillgodose kundens behov i traditionella och icke-traditionella datafunktioner, från drift till kundupplevelse, kompetens och HR, marknadsföring med mera.

Hur driver du verksamheten när AI styr fartyget?

Läs mer (EN) 

Hur kan du göra big data ännu större för din affärsverksamhet?

Läs mer (EN)

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.