Moms, GST och andra punktskatter

I Tax

Vi erbjuder hjälp med att identifiera riskområden och långsiktiga möjligheter för indirekta skatter genom hela skattelivscykeln, inklusive planering, riskhantering, automation, regelefterlevnad och tvister.

Relaterade ämnen Tax

Vad vi kan göra för dig

Företag runt om i världen möter utmaningar i att uppfylla sina många skyldigheter kring mervärdesskatt (moms), skatt på varor och tjänster (GST), försäljnings- och användningsskatter (SUT) och andra indirekta skatter, i en tid där förändringen sker snabbare än någonsin.

Våra globalt integrerade team ger dig det perspektiv och det stöd du behöver för att kunna hantera moms, GST och andra indirekta skatter på ett effektivt sätt. Vi ger dig rådgivning, praktisk assistans och effektiva processer för att förbättra din dagliga rapportering och därmed minska misstagen och kostnaderna och  hjälpa dig att hantera dina indirekta skatter på ett korrekt sätt.

Vi kan erbjuda fullständig eller delviscompliance outsourcing avseende moms, GST och andra indirekta skatter på global nivå, inklusive hantering av uppgifter och tvister, diagnostiska tester, undantagsrapportering och förbättring av data.

Webbinarium:

Nyheter inom moms och andra indirekta skatter

Det föränderliga regelverket inom momsområdet kan ha stor påverkan på din verksamhet. Under webbinariet går vi bland annat igenom nya momslagen och nyheter inom fastighetsområdet. Vilka konsekvenser – och möjligheter – kan de innebära för dig?

Se webbinariet från EY-dagen 2023 i efterhand

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.