Personligt utformad karriärutveckling

Vi frigör din potential med hjälp av utbildning, erfarenhet av den senaste tekniken och det personliga stöd du behöver för att nå dina karriärmål.

På EY tror vi att vårt syfte "building a better working world" kan hjälpa våra kunder utveckla sin medarbetar-agenda där rätt personer, med rätt kompetens, på rätt plats, med rätt kompensation gör rätt saker.

Göran Rosberg

Nordic People Advisory Services Leader

Framtidssäkra dig själv

På EY handlar karriär om mer än bara flexibilitet och befordran. Vi hjälper dig att vara relevant i en värld där ingenting står still. Vi har alla sett hur driftiga, nya företag ersätter de som misslyckades med att ta till sig förändringar. Du har också ett liknande val: kommer du att bli en syftesdriven ledare som kan analysera, förnya, tänka och agera globalt eller kommer du att hamna på efterkälken?

Vi tror inte att det finns något bättre ställe att hålla sig relevant på än just precis här. På EY erbjuder vi våra medarbetare chansen att fånga nya möjligheter och arbeta med avancerad teknik. Du får jobba med olika kunder i olika branscher. Vi uppmuntrar dig att utvecklas som ledare och att kliva ur din komfortzon. Du får chansen att arbeta med team och projekt som inspirerar och utmanar dig varje dag.

Vi värdesätter både ditt sätt att tänka och din kompetens

Det spelar ingen roll var du befinner dig på din karriärresa. Hos oss blir du en förändringsbenägen ledare – och ditt sätt att tänka är lika viktigt som din kompetens. Utöver din erfarenhet av leverantörskedjor, dina kunskaper om programmering eller din kunskap om skattelagstiftningen så handlar det om hur du samarbetar i ett team och hur du inspirerar och inkluderar andra människor. Det handlar om din förmåga att lyssna på kunder, fortsätta jobba hårt även om uppgifterna blir svåra, hitta vägen tillbaka när du råkar ut för bakslag – och det är bara början.

Ledarskapet inom EY är nyckeln till vår framtida framgång – och även till din.

Livslångt lärande? Det här är stället för dig

För att kunna ligga steget före måste människor lära sig nya saker i en snabbare takt än den med vilken förändringar sker.  Ge oss din energi, passion och drivkraft så kommer vi att investera i din fortlöpande utbildning.

Under 2018 uppgick antalet utbildningstimmar för EY:s medarbetare till 13 miljoner. Vi lade mer än 500 miljoner dollar på utbildning som kompletterades med coachning och lämpliga arbetslivserfarenheter.

Våra investeringar i onlineutbildningar fortsätter att öka: under 2018 erbjöd vi tusentals onlinekurser.

Naturligtvis handlar det om mycket mer än din formella utbildning. Det handlar också om den coachning och det stöd du behöver för att växa. Hos EY får du arbetslivserfarenheter och möjlighet att utveckla dig själv samtidigt som du bidrar till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre.

EY:s utbildning i siffror

USD som lagts på utbildning

500 miljoner dollar

under räkenskapsåret 2018

Genomsnittligt antal utbildningstimmar

51

per person under räkenskapsåret 2018

Totalt antal utbildningstimmar

13 miljoner

under räkenskapsåret 2018

Skaffa färdigheterna som gör dig relevant

Din framtida karriär kan mycket väl innehålla jobb som ännu inte finns på företag som ännu inte startats. Du har kompetenser som du inte ens känner till och vi hjälper dig att upptäcka dem. Det är därför vi har lanserat EY Badges. EY Badges öppnar upp en värld av möjligheter där du får digitala märken när du erövrar kunskap inom exempelvis datavisualisering, dataanalyskunskap, AI och transformativt ledarskap.

För att få ett märke deltar du i obligatorisk utbildningar och utmanar dig själv att ta dig an nya erfarenheter. EY Badges visar din kompetens och ditt engagemang – inte bara för dina EY-kollegor, utan även externt.

EY Badges är din möjlighet att ständigt utveckla, förbättra och hålla dig relevant.

Möt några med EY Badges

EY Badges är ett sätt att stödja dig. Det är trots allt människor som du som driver företaget framåt.

En man och en kvinna som använder VR-headset

Lucas Domeij

Transaction Advisory Services

4 EY badges earned

"EY Badges har gett mig möjligheten att testa nya saker och utveckla ny kompetens samtidigt som jag har marknadsfört mig internt."

Martin Calderon

Stabsfunktioner

Erhållen EY Badge: bronsnivå, dataanalys, dataintegration

"EY Badges hjälper oss att bygga upp vår kunskap om både ny och befintlig teknik och att se hur vi kan använda tekniken i vårt dagliga arbete."

En kvinna som applåderar
En man och en kvinna som använder VR-headset

Hanson Chiu

Advisory – Performance Improvement

Erhållen EY Badge: bronsnivå, datanalys, datavisualisering

"Det är mycket värdefullt för mig och andra juniora medarbetare att kunna bygga vissa kompetenser och ett personligt varumärke. Det hjälper oss även att sätta mål för vår utveckling inom EY."

Karen Massa

Advisory – IT Risk and Assurance

Erhållen EY Badge: bronsnivå, dataanalys, informationsstrategi

"EY Badges uppmuntrar medarbetare att utveckla sig själva så att vi kan erbjuda lämpliga tjänster och råd till EY:s kunder. EY Badges har drivit mig att lära mig mer om mitt yrkesområde så att jag kan agera som en erfaren medarbetare."

En kvinna som applåderar

Samtal där vi blickar framåt, inte bakåt

LEAD är namnet på vår metod för att utveckla medarbetare. När du tänker på traditionell medarbetarutveckling föreställer du dig kanske en årlig process som blickar bakåt. På EY handlar det om så mycket mer. LEAD baseras på regelbundna samtal om dig, din karriär, din utveckling, hur du växer och lär dig nya saker. Metoden är utformad för att motivera och inspirera dig att blicka framåt mot nästa steg. Du ska förstå hur du behöver utvecklas för att uppnå dina ambitioner.

Via LEAD får du kontinuerlig feedback som ligger till grund för samtal om din karriär, din utveckling och dina resultat. Dessa samtal, i kombination med teknik som kan ge dig feedback i realtid, skapar större transparens samtidigt som du kan fokusera på vad du gör och hur du kan bli bättre. LEAD ger dig kunskap om dina prestationer så att du kan välja och följa en personlig karriärväg och formas till den du vill bli.

apprentice electrician car factory

Din framtid är vår viktigaste investering.

Läs mer om hur du kan få stöd som en viktig del av EY:s strategi.

Läs mer (EN)

Har arbetslivserfarenhet

Bli inspirerad, känn att du kan göra en insats och påverka mer än du någonsin trodde var möjligt.

Sök jobb

 

Studenter

Från praktikplatser och mentorskapsprogram till heltidstjänster – hitta en roll som hjälper dig att växa och utvecklas.

Sök jobb