Visselblåsarfunktion


Undersökningar visar att över 40 procent av alla oegentligheter i företag och organisationer upptäcks genom tips. Utan en säker rapporteringsväg finns risk för att missförhållanden aldrig upptäcks eller att de upptäcks för sent – något som kan få stora konsekvenser. 

I Sverige blir det under 2021 obligatoriskt med en visselblåsarfunktion i organisationer med fler än 50 anställda och i kommuner med över 10 000 invånare. Vi erbjuder en komplett, effektiv och skräddarsydd hantering av er visselblåsarfunktion. Vår lösning för att ta emot rapporter om överträdelser från visselblåsare uppfyller de högsta säkerhetskraven. 

Vad kan EY göra för dig

En organisations integritet är ett delat ansvar. Dina medarbetare behöver stöd för att känna sig trygga att rapportera beteenden som de tror kan bryta mot lagstiftning eller verksamhetens uppförandekod, värderingar, policyer och instruktioner.

Missförhållanden som ska kunna rapporteras kan avse allt från arbetsmiljöfrågor till bedrägerier och andra lagbrott. Men också oetiska affärsmetoder och intressekonflikter. Dessa företeelser kan inte bara medföra stora direkta kostnader, utan även påverka verksamhetens anseende negativt. I förlängningen kan den drabbade organisationen bland annat: 

  • Få svårt att vinna nya affärer
  • Förlora kunder
  • Bli utesluten från upphandlingar
  • Få svårt att rekrytera eller behålla kompetenta medarbetare.

När missförhållanden upptäcks är det viktigt att agera snabbt för att få en överblick över vad som har hänt. Verksamheten behöver också ta fram en plan för hur situationen ska hanteras för att minimera skadeverkningarna.

Vi erbjuder en komplett hantering av er visselblåsarfunktion. Det omfattar tekniska lösningar, bemanning och hantering av inkomna visselblåsningar samt kontakter med uppgiftslämnare. 

Vi kan också genomföra utredningar av de uppgifter som kommer in och tillsammans med EY Law erbjuda juridisk rådgivning om den fortsatta hanteringen.

Kontakta oss för en offert

Via länken nedan kan du beskriva vad du behöver hjälp med. Vi återkopplar så snart som möjligt – senast inom 48 timmar.

Offertförfrågan

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.