EY Joel Altschul
Att förklara en komplicerad och ofta teknisk fråga på ett begripligt sätt, så att alla förstår. Det är mitt expertområde.

Joel Altschul

Claims & Disputes Leader, Forensic & Integrity Services, Assurance, EY Sverige

Tillhandahåller bevis som vittnesexpert avseende komplexa frågor och uträkning av skadestånd. Fokuserar på att hjälpa kunder och advokater att navigera effektivt och lösa komplicerade tvister.

Fokusområden Forensics
Kontor Stockholm, SE

Joel leder Claims & Disputes i Sverige. Han har arbetat och bott i Sverige och Schweiz.

Joel har arbetat inom områdena kriminalteknisk redovisning och tvister i över femton år. Han är medlem i FAR, som är en branschorganisation för yrken inom redovisning, revision och rådgivning i Sverige. Han är också certifierad bedrägeriutredare och kriminalteknisk expert, specialiserad på utredningar och tvister.

Joel tillhandahåller bevis som vittnesexpert i komplicerade frågor och uträkning av skadestånd vid rättsliga tvister, internationella skiljedomar och inhemska skiljenämnder.

Han har varit aktivt involverad i frågor gällande konstruktionstvister, skiljeförfaranden, aktieägartvister, transaktionsrelaterade tvister och tvister som har uppstått på grund av ekonomiska oegentligheter.

Dessutom har Joel varit engagerad i aktiviteter som att inrätta och hantera hotlines för visselblåsare, kriminaltekniska utredningar, HR-utredningar, förberedelser inför försäkringsanspråk och rapportering av resultat till olika intressenter, inklusive styrelsekommittéer för revisionsfrågor och styrelser.

Så bidrar Joel till a better working world

Jag är angelägen om att bekämpa orättvisor och har lång erfarenhet av att förbättra affärsetik tillsammans med EY:s kunder. Jag gör detta genom att samarbeta med många olika människor och team inom EY:s organisation. För mig går detta hand i hand med att bygga en bättre fungerande värld.

Kontakta Joel