Bild på Joel Altschul
Att förklara en komplicerad och ofta teknisk fråga på ett begripligt sätt, så att alla förstår. Det är mitt expertområde.

Joel Altschul

Partner, Forensic & Integrity Services, Assurance, EY Sverige

Arbetar som ekonomisk sakkunnig och beräknar av skada, merkostnader, avbrottsskador och genomför utredningar. Fokus att hjälpa kunder att navigera effektivt vid komplicerade utredningar och tvister.

Fokusområden Forensics
Kontor Stockholm, SE

Joel arbetar som konsult inom Forensics, vilket är EY:s specialistavdelning där vi genomför arbetar med compliance, genomför utredningar, skadeberäkningar och agerar som ekonomisk sakkunnig vid tvister. Han har arbetat och bott i Sverige och Schweiz.

Joel framträder regelbundet som sakkunnigvittne. Det har varit vid patent och marknadsdomstolen, mark och miljödomstol, tingsrätten, skiljeförfaranden och internationella skiljeförfaranden enligt SCC, SIAC, ad hoc och ICC-regler.

Han har varit aktivt involverad i frågor gällande entreprenadtvister, aktieägartvister, transaktionsrelaterade tvister och tvister som har uppstått på grund av ekonomiska oegentligheter.

Dessutom har Joel varit engagerad i frågor såsom att inrätta och driva visselblåsarfunktioner, genomföra komplexa utredningar, HR relaterade utredningar, försäkringsutredningar, samt tillhandahålla robust rapportering till styrelser och revisionsutskott.

Så bidrar Joel till a better working world

Jag är angelägen om att bekämpa orättvisor och har lång erfarenhet av att förbättra affärsetik tillsammans med EY:s kunder. Jag gör detta genom att samarbeta med många olika människor och team inom EY:s organisation. För mig går detta hand i hand med att bygga en bättre fungerande värld.

Kontakta Joel