Photographic portrait of Daniel Brämhagen
Jag vill bidra till att utveckla hållbara organisationer inom vården och Sveriges offentliga sektor genom att ta vara på befintlig erfarenhet och kombinera den med modern förändringsmetodik.

Daniel Brämhagen

Partner, EMEIA People Sustainability lead

Leder arbetet inom people sustainability.

Daniel är partner på EY och leder arbetet inom hälso- och sjukvårdssektorn. Han har en bakgrund inom organisationsutveckling och förändringsledning i flera branscher, men har under de senaste 15 åren arbetat fokuserat med hälso- och sjukvård samt offentlig sektor.

Daniel har omfattande erfarenhet av stora, komplexa förändringsprogram inom hälso-och sjukvårdssektorn samt förändringsarbete i offentlig sektor.

Han har även haft olika ledarroller, såsom programledare för förändringsprojekt, säljchef och vd inom flera olika branscher. 

Så bidrar Daniel till a better working world

Jag vill bidra till att utveckla hållbara organisationer inom vården och Sveriges offentliga sektor genom att ta vara på befintlig erfarenhet och kombinera den med modern förändringsmetodik. Lyckas vi tillsammans med våra kunder ta vara på de möjligheter som finns i dag, kan vi inte bara förbättra enskilda organisationer, utan även samhället i stort. 

 

 

Kontakta Daniel