Bild på Charlotte Söderlund - Associate Partner
Det är fantastiskt att få vara med och bidra till utvecklingen av en helt ny typ av rapportering där den finansiell- och hållbarhetsinformation rapporteras på lika villkor

Charlotte Söderlund

Associate Partner, Assurance, EY Sverige

Brinner för att utvecklingen av företagens hållberhetsrapportering.

Charlotte är auktoriserad revisor och hållbarhetsspecialist, och arbetar dagligen med rådgivning i redovisningsfrågor till såväl EY:s revisorer som företag i olika branscher.

Charlotte har lång erfarenhet som hållbarhetsspecialist och har mångårig erfarenhet från såväl frivillig som lagstadgad hållbarhetsrapportering och -granskning.

Genom sitt arbete inom EFRAG, Rådet för hållbarhets- och finansiell rapportering och FAR bidrar Charlotte till utvecklingen av normgivning och god sed på hållbarhetsredovisningsområdet.

Så bidrar Charlotte till a better working world

Utvecklingen inom området hållbarhetsredovisning har accelererat de senaste åren. Behovet av jämförbar, kvalitetssäkrad och transparent data är nu större än någonsin tidigare.

Det är fantastiskt att i mitt dagliga arbete få vara med och bidra till utvecklingen av en helt ny typ av rapportering där finansiell- och hållbarhetsinformation rapporteras på lika villkor.

Kontakta Charlotte