Värdering och modellering

I Strategy and Transactions

Strategisk planering och transaktioner är kritiska ögonblick för företag och vi hjälper dig genom värdering och affärsmodellering för att bättre förstå effekterna för ditt företag.

Relaterade ämnen Strategy and Transactions

Vad kan EY göra för dig

Behovet av transparenta och pålitliga värderingar för att stödja företagstransaktioner – och uppfylla lag- och redovisningskrav – har ökat. Att värdera verksamheter, tillgångar och skulder har blivit mer komplext och är en prioriterad fråga för de flesta företag. Våra erfarna värderingsspecialister utnyttjar EY:s hela kompetens inom redovisning, beskattning och finansiell due diligence för att ge dig värderingsråd inom ett flertal områden. Vi hjälper kunderna att vidareutveckla sina strategiska, finansiella och skattemässiga planer genom en kombination av analyser inom företagsfinansiering och värdering. Vi fortsätter att utveckla vårt team och investerar i kompetensutveckling som gör att våra kunder kan fatta bättre beslut.

Värdering

Att kunna motivera värdet av tillgångar och skulder har blivit mer komplext men också mer kritiskt för de flesta företag. Våra erfarna medarbetare kan ge dig råd inom redovisning, beskattning och riskbedömning och tillhandahåller integrerade lösningar som hjälper kunder att fatta bättre beslut. Vi hjälper kunderna att vidareutveckla sina strategiska, finansiella och skattemässiga planer genom en kombination av analyser inom företagsfinansiering och värdering.

Modellering

Våra team inom affärsmodellering tillhandahåller kvantitativa analyser samtidigt som de använder sin kunskap inom avancerad datavetenskap, matematik och statistik för kunna ge kvalificerade, evidensbaserade analyser som grund när våra kunder ska fatta beslut. Vi ökar våra kunders förståelse för kostnader, förmåner, osäkerheter och risker som gör det möjligt att fatta tryggare strategiska beslut och bedömningar som rör kapitalallokering. Vi använder verktyg och tekniker för att tillhandahålla förutsägande och normativa analyser, inklusive användning av finansiella modelleringslösningar.

Att bygga en effektiv affärsmodell, oavsett om det gäller att utvärdera en transaktion, en ny marknadsmöjlighet eller för andra strategiska syften, är en komplex och svår uppgift. Dessutom förlitar sig kunder ofta på en affärsmodell och behöver ett visst mått av oberoende försäkran om att en sådan affärsmodell inte har några logiska fel. Våra experter inom affärsmodellering hjälper även kunder att genomföra den modellgranskning, det modellstöd och de modellbyggnadsaktiviteter som våra kunder behöver för att fatta viktiga beslut och förbättra strategiska resultat.

Ekonomisk rådgivning

EY hjälper dig att förstå och förbättra den övergripande ekonomiska strategin för att identifiera möjligheter och risker dolda i dina data. Med våra modeller kan du göra mer exakta prognoser och bättre hantera beslut.  Vi hjälper till med strategiska, kommersiella, investerings- och transaktionsbeslut och tillgodoser våra kunders behov genom våra tjänster inom:

  • Prissättning
  • Prognoser av efterfrågan
  • Kundbeteende och tillväxtstrategi
  • Optimering av marginal

Kontakta oss

Gillar du det du har sett? Kontakta oss så får du veta mer.