EY Dan Phillips
Relevant och jämförbar finansiell information är en förutsättning för en väl fungerande kapitalmarknad.

Dan Phillips

EY Sverige, Associate Partner, Assurance, Nordic IFRS Desk

Strävar efter att utveckla företagens finansiella rapportering. Aktiv vindsurfare som gärna tar en löprunda eller en skidtur, antingen på tvären eller på längden.

Dan arbetar vid EY:s svenska och nordiska IFRS Desk. Han hjälper dagligen EY:s revisorer och noterade företag i olika branscher med rådgivning i komplexa redovisningsfrågor.

Dan har lång erfarenhet som redovisningsspecialist och auktoriserad revisor. Han strävar efter att utveckla företagens finansiella rapportering och bidra till en enhetlig tillämpning av IFRS. Dan arbetar mycket med frågor kring rörelseförvärv och koncernredovisning samt leasing. Han är även medlem i EY:s internationella nätverk för rörelseförvärv och koncernredovisning samt leasing.

Dan har en civilekonomexamen i redovisning och finansiering från Stockholms universitet. 

Så bidrar Dan till a better working world

En effektiv kapitalmarknad är central för en väl fungerande ekonomi. I mitt arbete fokuserar jag på att utveckla företagens finansiella rapportering, vilket bidrar till en relevant och internationellt jämförbar rapportering till kapitalmarknaderna. Jag främjar också en enhetlig tillämpning av IFRS genom att underlätta för såväl kollegor som kunder att förstå och hålla sig uppdaterade om IFRS. Det sker till exempel genom utbildning och diskussion om redovisningsfrågor. Sammantaget bidrar detta till ”A better working world”.

Kontakta Dan