Insourcing Services

I Assurance

Från tid till annan uppstår behov av att tillfälligt förstärka ekonomiorganisationen. Kanske har ni förlorat en viktig nyckelperson i ert team, genomfört en omorganisation, startat ett nytt projekt eller har en medarbetare som är föräldraledig.

Relaterade ämnen Assurance

”Rätt hjälp när du behöver den som mest”

Insourcing Services erbjuder rätt ekonomikonsult, vid rätt tillfälle, utifrån era behov. Våra dedikerade och flexibla ekonomikonsulter utvecklar er verksamhet tillsammans med er − alltid med stöd av EY:s breda erfarenhet inom olika kompetensområden. Ni får rätt hjälp när ni behöver den som mest.

Ni kan få hjälp av våra ekonomikonsulter i de flesta rollerna inom er ekonomiorganisation, exempelvis som:

 • Koncernredovisningsspecialist
 • CFO
 • Ekonomichef
 • Ekonomiansvarig
 • Finance controller
 • Business controller
 • Sales controller
 • Project controller
 • Redovisningschef
 • Redovisningsansvarig
 • Redovisningsekonom

Alla organisationer kan drabbas av att viktiga personer planerat eller oplanerat försvinner från arbetet under en tid. Det kan handla om föräldraledighet eller sjukdom, plötsliga uppsägningar eller något helt annat. Insourcing Services erbjuder flexibla interimslösningar på detta problem genom att tillhandahålla specialiserade ekonomikonsulter som passar just din organisation.  Våra konsulter är redo att arbeta vidare med de ekonomiska aspekterna av ditt företag och deras specialistkompetenser kan även hjälpa dig att vidareutveckla ekonomifunktionen.

En interimkonsult passar även dig som har ett temporärt behov av en extra ekonomispecialist, exempelvis vid ett nystartat projekt eller under andra hektiska perioder.  En interimkonsult kan även fungera som en sparringpartner för dina nuvarande business controllers, finance controllers eller för din CFO. Våra ekonomikonsulter finns tillgängliga för projekt som sträcker sig både över lång och kort tid och de har erfarenheter inom allt från effektivisering och förbättring av organisationers rådande processer till årsredovisningar och kassaflödesanalyser.

Vår ekonomiavdelning drabbades av ett helt oväntat avhopp. Plötsligt stod vi där utan en controller. Insourcing Services löste vårt problem. Inom 24 timmar fick vi en suverän controller som kunde sätta igång direkt. Tack för det!
CFO på börsbolag

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.