Kapitalmarknader

I Bank- och kapitalmarknader

Capital Markets består av EY:s specialister på kapitalmarknadsfrågor och associationsrätt. Vi erbjuder rådgivning inom bland annat kapitalanskaffningar, refinansieringar och börsnoteringar.

Relaterade ämnen Bank- och kapitalmarknader

Bland våra kunder finns allt från multinationella företag som söker rådgivning kring noterings- eller kapitalanskaffningsfrågor på svenska eller utländska marknader, till ägarledda företag som vill ha råd i omstruktureringar eller aktieägarfrågor.

I dagens globaliseringstider är behovet av ett internationellt nätverk större än någonsin. Capital Markets möter detta behov. Vi har ett nära samarbete med EY:s kontor i bland andra USA, Storbritannien, Tyskland, Luxemburg och Schweiz. Dessutom ingår vi i ett nätverk med fler än 80 internationella specialister på samtliga etablerade kapitalmarknader.

Våra tjänster innefattar bland annat:

  • IPO Readiness; förstudie för notering på t ex Nasdaq Stockholm, Nasdaq First North eller Nasdaq US /NYSE, samt hjälp med att göra våra kunder börsfähiga inom områdena finansiell rapportering, intern kontroll och bolagsstyrning samt policyer
  • F-pages, proformaredovisning och annan finansiell information i prospekt
  • Rörelsekapitaluttalanden i prospekt; uppbyggnaden och efterlevnaden av regelverken för att beskriva tillgången till rörelsekapital i samband med kapitalanskaffningar
  • Aktiebolagsättsliga utredningar avseende till exempel låneförbud, kapitalbrist och styrelseansvar
Webbinarium:

Aktiebolagsrättsliga frågor i utmanande ekonomiska tider

På webbinariet tar vi upp viktiga ämnen som kapitalskydd för aktiebolag, inklusive kontrollbalansräkning och skyddet för det egna kapitalet. Vi går även igenom ansvarsfrågor för styrelseledamöter och vd samt aktiebolagsrättsliga frågor som kan påverka din verksamhet.

Se webbinariet från EY-dagen 2023 i efterhand

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.