Capital Markets

I Bank- och kapitalmarknader

Capital Markets består av EY:s specialister på kapitalmarknadsfrågor och associationsrätt. Vi erbjuder rådgivning inom bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Relaterade ämnen Bank- och kapitalmarknader

Bland våra kunder finns allt från multinationella företag som söker rådgivning kring noterings- eller kapitalanskaffningsfrågor på svenska eller utländska marknader, till ägarledda företag som vill ha råd i omstruktureringar eller aktieägarfrågor.

I dagens globaliseringstider är behovet av ett internationellt nätverk större än någonsin. Capital Markets möter detta behov. Vi har ett nära samarbete med EY:s kontor i bland andra USA, Storbritannien, Tyskland, Luxemburg och Schweiz. Dessutom ingår vi i ett nätverk med fler än 80 internationella specialister på samtliga etablerade kapitalmarknader.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss.