EY Jennifer Rock-Baley
Vi har mer än 250 personer som granskar offentliga företag, inklusive börsnoterade företag, företag som förbereder sig för en börsintroduktion och stora familjeägda företag. Vårt arbete skapar förtroende och trovärdighet.

Jennifer Rock-Baley

Partner och ansvarig för Center for Board Matters, Assurance, EY Sverige

Ansvarig för Forensic & Integrity Services i Norden och partner inom Assurance. Arbetar med börsnoterade företag, företag som förbereder sig för börsintroduktion och stora familjeägda företag.

Jennifer är partner inom Assurance. Hon arbetar med tjänster inom Forensic & Integrity och revision, främst med kunder inom Advanced Manufacturing & Mobility samt inom den Offentliga sektorn.

Jennifer arbetar aktivt för jämställdhet i arbetslivet och har startat Women's Network på EY. Hon är också ansvarig för Center for Board Matters i Sverige – EY:s återkommande forum för revisionsutskotten på Sveriges största företag.

Jennifer har arbetat på EY sedan 2001 och har lång erfarenhet, både från arbete utomlands samt från andra revisionsbyråer.

Så bidrar Jennifer till a better working world

Genom att utföra revisioner och utredningar ser vi till att finansiella medel används ändamålsenligt samt att kundens verksamhet återspeglas korrekt och rättvist. På så vis ökar vi insynen och förtroendet samt kontrollerar att våra resurser används på rätt sätt. Eftersom vi arbetar med många internationella organisationer är detta ännu viktigare, och jag ser varje dag de samhälleliga fördelar som våra tjänster bidrar till. Jag brinner också för jämställdhet och mångfald, och genom att ständigt ta upp den här typen av frågor driver vi samtalet i rätt riktning.

Kontakta Jennifer