photographic portrait of Jennifer
När man som jag arbetar med internationella biståndsorganisationer blir det extra tydligt vilken samhällsnytta revisionen gör genom att hjälpa till att ge en sann och rättvis bild av verksamheten.

Jennifer Rock-Baley

EY, partner och ansvarig I Sverige för Consumer Products & Retail inom Assurance

Revision av globala kunder med världen som arbetsplats. Noterade bolag, större ägarfamiljer, internationellt bistånd. Brinner för jämställdhetsfrågor.

Jennifer är partner inom Assurance. Hon arbetar huvudsakligen med kunder inom Consumer Products & Retail, men även med Advanced Manufacturing & Mobility samt Government & Public Sector.

Jennifer verkar aktivt för jämställdhet i arbetslivet och har startat Kvinnligt nätverk på EY. Hon ansvarar också för Center for Board Matters, EY:s återkommande forum för revisionsutskotten på Sveriges största bolag.

Jennifer har arbetat på EY sen 2001 och har tidigare erfarenhet från längre utlandsarbete på andra byråer.

Så bidrar Jennifer till a better working world

Genom revision ser vi till att medel används till just det som de ska användas för och att bilden av verksamheten är sann och rättvis. Därmed ökar vi transparensen, tilliten och kontrollen av att resurserna används på rätt sätt. När man som jag arbetar med internationella biståndsorganisationer blir detta ännu mer relevant och jag ser varje dag vilken samhällsnytta revisionen gör. Jag brinner även för jämställdhet och mångfald och genom att hela tiden driva den typen av frågor flyttar vi dagordningen i rätt riktning, en dag i taget.

Kontakta Jennifer