5 nov. 2020
Kan gröna projekt vara drivande i Europas återhämtning från covid-19?

Kan gröna projekt vara drivande i Europas återhämtning från covid-19?

Av Niclas Boberg

Ansvarig för M&A rådgivning i energisektorn i Norden, Partner, Strategy and Transactions, EY Sverige

Rådgivare för företagstransaktioner inom energibranschen.

5 nov. 2020

Visa resurser

  • A Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe

EY-team i hela EU har identifierat över 1 000 klimatvänliga projekt som på kort sikt kan skapa jobbtillfällen och bidra till att uppnå EU:s högt uppsatta klimatmål.

Inför beslutet om EU:s långtidsbudget för 2021–2027 genomförde EY en studie på uppdrag av European Climate Foundation. Studien bygger på en onlineundersökning, sökningar i databaser samt intervjuer med cirka 170 intressenter, däribland regeringar, offentliga organisationer, investerare, projektutvecklare och företag.

Studien identifierade 1 000 klimatvänliga projekt inom fem sektorer – energi, byggnad, transport, industri och markanvändning. De identifierade projekten är så kallade ”shovel-ready”, det vill säga projekt som kan vara redo att lanseras inom två år under förutsättning att de får finansiering. Projekten omfattar områden som förnybar energi, energilagring, energieffektivisering av byggnader, koldioxidsnål transport, tillverkning av koldioxidsnål teknik och mer effektiva industriprocesser.

Ur svensk synvinkel är det mycket hoppfullt att Sverige var det land där flest projekt per miljon invånare identifierades.

I samband med att listan över de klimatvänliga projekten färdigställdes, analyserade EY också vilka utmaningar som olika branscher behöver hantera för att projekten ska kunna lanseras. Utifrån denna analys gav EY rekommendationer till EU-kommissionen och EU:s medlemsländer i syfte att accelerera lanseringen av gröna, klimatsmarta projekt.

Ur svensk synvinkel är det mycket hoppfullt att Sverige var det land där flest projekt per miljon invånare identifierades.

Summering

EY:s arbete kring klimatsmarta projekt i EU finns sammanfattat i rapporten ”A Green Covid-19 Recovery and Resilience Plan for Europe”.

Om artikeln

Av Niclas Boberg

Ansvarig för M&A rådgivning i energisektorn i Norden, Partner, Strategy and Transactions, EY Sverige

Rådgivare för företagstransaktioner inom energibranschen.