Konsulttjänster för artificiell intelligens

I Consulting

Vårt sätt att närma oss implementeringen av AI och intelligent automatisering är människofokuserat, pragmatiskt, resultatorienterat och etiskt.

Relaterade ämnen Consulting AI

Vad kan EY göra för dig

Vår uppsättning av tjänster inom strategi, design, arkitektur, data, systemintegration, programdrift och risk kombineras med vår djupa områdes- och sektorskunskap.

För att realisera värdet av AI behöver du integrera och planera för robotiserade, intelligenta och autonoma möjligheter på systemnivå. Denna transformation kan ske på fem områden:

  • Insikter: Identifiera djupare insikter snabbare och på sätt som förstärker det mänskliga medvetandet
  • Prestanda: Utforma system som lär sig från data och erfarenhet för att förbättra resultaten över tid
  • Automatisering: Utnyttja robotiserade, intelligenta och autonoma möjligheter för att förändra arbetssätt genom automatisering
  • Erfarenheter: Förstärk de mänskliga erfarenheterna med system som förutsäger, känner av, lär sig och är rörliga
  • Förtroende:  Utforma, bygg och övervaka automatiserade system för att främja och upprätthålla förtroenden

Vårt Advisory team är redo att hjälpa dig att fullt ut förverkliga affärsfördelarna med AI.

Först tar vi bort mystiken kring AI och hjälper ditt team att förstå värdet och riskerna och vi definierar pragmatiskt de funktioner som behövs för att din organisation ska kunna implementera AI. Vi arbetar sedan tillsammans med dig för att integrera de robotiserade, automatiserade och autonoma möjligheter som kommer att förändra och förnya hur din verksamhet drivs.

Kontakta oss

Intressant? Kontakta oss för att få veta mer.