Tvister

I Assurance

EY hjälper dig att hantera tvister som kan uppstå till följd av avtal och affärstransaktioner. Vi kan även ge utlåtanden i rättsliga processer och hantera ersättningskrav. Vi erbjuder en gedigen kunskap ur ett oberoende perspektiv för att skydda dina tillgångar.

Detta kan EY hjälpa dig med

Vi hjälper företag, myndigheter, offentliga aktörer, privatpersoner och deras juridiska ombud med komplexa tvister.

Vi ger expertråd och utlåtanden i frågor som rör redovisning, ekonomi och värderingar vid internationella skiljeförfaranden, rättstvister och alternativa tvistlösningar.

EY erbjuder skräddarsydda team med de kompetenser som krävs för att tillgodose dina behov. Våra lösningar bygger på kunskapen hos 4 500 utredare, IT-forensiker och branschspecialister i fler än 150 länder.

Vi kan snabbt sätta ihop team som tillhandahållar relevant kunskap, språk och erfarenhet, oavsett var i världen du behöver våra tjänster.

Våra team hjälper dig att minimera riskerna för tvister och skydda tillgångar under alla faser av en tvist. Det omfattar bland annat:

  • Tidig bedömning av ansvar och kvantum som kan ligga till grund för kommersiella och juridiska strategier
  • Opartisk rådgivning om styrkan i nyckelargument, baserat på ekonomiska och kommersiella bevis
  • Scenarioanalys av olika alternativ vid förhandlingar om förlikning
  • Insamling och granskning av privata och offentliga handlingar, inklusive hjälp med utlämning av handlingar
  • Analys av strukturerade och ostrukturerade data med hjälp av analysverktyg, maskininlärning och artificiell intelligens
  • Oberoende och välformulerade yttranden och muntliga vittnesmål
  • Förberedelser inför utfrågningar och förhör av vittnen
  • Verkställighet av domar eller skadestånd, inklusive spårning och indrivning av tillgångar

EY har stor erfarenhet av att agera som oberoende expert och rådgivare. Det gäller särskilt transaktionstvister som rör tillträdesbokslut och tilläggsköpeskillingar. I detta sammanhang kan du få hjälp med följande:

  • Vi hjälper dig att fastställa en lämplig process, ta fram utkast till inlagor och svara på frågor.
  • Vi agerar som sakkunnig beslutsfattare, godkänner och leder processen och utfärdar motiverade eller tysta beslut.

Integritet i centrum

EY:s syfte är Building a better working world. Vi uppfyller detta syfte genom att sätta integritet i centrum i samarbetet med våra kunder.

Våra team erbjuder ett lösningsorienterat tillvägagångssätt, detaljerade forensiska analyser samt tydlighet och kvalitet. Vi hjälper dig med dina största utmaningar och levererar våra tjänster med pragmatism och kommersiellt sunt förnuft. Vår expertis erkänns i publikationer som Who's Who Legal och Global Arbitration Review's Expert Witness Firms' Power Index samt i feedback från kunder.

Visa resurser

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss för ytterligare information.