Transaction Forensics

I Assurance

Transaction Forensics-teamet hjälper organisationer och juridiska rådgivare att identifiera och minska finansiella och operativa risker samt renommérisker som är förknippade med fusioner och förvärv. 

Post-transaction services

Erfarna marknadsaktörer vet att avsluta själva affären består av mindre än hälften av hela utmaningen. Osäkerheter i samband med värderingar, justeringar av rörelsekapital och tilläggsbetalningar, tillsammans med ökade investeringar på tillväxtmarknader, utsätter de berörda parterna för betydande risker även efter det att affären har slutförts. Ett framgångsrikt slutförande, finansiell och operativ integration och förväntade synergieffekter innebär både möjligheter och risker. EY:s team hjälper dig att identifiera, reagera på och lindra finansiella och efterlevnadsrelaterade utmaningar efter en affär, så att du kan göra framgångsrika affärer.

ey transaction forensics
 • Pre-acquisition services

  Before closing any deal, both parties need to analyze a range of risks to minimize potential loss of deal value. These risks may include fraud, bribery, corruption, restrictions on trade and export, other conflicts of interest, third-party integrity, reputation, and regulatory investigations. We help organizations mitigate these risks during drafting and before signing to help protect and deliver transaction value.

  • Capability 1
  • Capability 2
  • Capability N 

  Related resources

 • Post-acquisition services

  Uncertainties related to valuations, working capital adjustments and earn-outs, along with increased investments in emerging markets, expose transacting parties to significant risks even after the deal is completed. We help organizations mitigate and resolve post-closing disputes and ease the purchase integration process by conducting appropriate risk mitigation exercises.

  • Capability 1
  • Capablity 2
  • Capability N 
father son building tube blocks table house

EY Transaction Forensics

Manage integrity risks and enhance capital delivery.

Download more details