Integritet och regelefterlevnad

I Assurance

När kraven på regelefterlevnad och allmänhetens intolerans mot oegentligheter ökar, kan EY hjälpa dig att stärka företagets ramverk för integritet och efterlevnad. Om regelbrott inträffar eller anklagelser om bedrägeri eller korruption uppstår, hjälper vi dig att skydda verksamheten.

Detta kan EY hjälpa dig med

Tjänster inom integritet och regelefterlevnad

Integritet är kärnan i dagens företag. Det handlar inte bara om att följa lagar och regler, utan även om att göra rätt saker. Vi hjälper företag att utforma, utvärdera och förbättra program för efterlevnad med fokus på rätt styrningsmodeller. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att förebygga brott mot lagar och regler. Många företag vill modernisera sina program och utnyttja teknik för att få bättre insikter och uppnå större effektivitet.

EY hjälper dig att:

  • Utvärdera styrkor och svagheter i företagets kontroll av regelefterlevnad
  • Granska och analysera stora mängder data för att hitta brister inom efterlevnad
  • Implementera ett integrerat ramverk för integritet och efterlevnad
  • Minska riskerna för bristande efterlevnad vid affärer med tredje part, leverantörer, agenter och andra affärspartners.

Vi hjälper organisationer att förbättra effektivitet och hållbarhet i sina program för integritet och efterlevnad. Våra medarbetare stöttar projekt som rör utvärdering och strategisk efterlevnad och erbjuder rådgivning vid alla typer av efterlevnadsprogram. Vi kan exempelvis: 

  • Hjälpa ledningen att identifiera och prioritera företagets mest väsentliga risker vad gäller integritet, efterlevnad och framtida utmaningar.
  • Ge en oberoende bedömning av hur företagets infrastruktur för efterlevnad är utformad. Detta omfattar funktion, strukturer, medarbetare, processer och kontroller på enhetsnivå. Jämföra infrastrukturen för efterlevnad med gällande praxis och identifiera möjligheter till förbättring.
  • Utveckla och implementera en plan och olika initiativ för att minska specifika efterlevnadsrisker eller stärka företagets infrastruktur.
  • Stödja ledningen i arbetet med att ta fram och implementera en plan för utvärdering och övervakning av företagets kontroller av efterlevnadsrisker. Här ingår även att integrera efterlevnad och integritet i den dagliga driften.

Med hjälp av forensisk dataanalys och electronic discovery bygger EY plattformar för analys. Vi ger också råd om hur företag kan använda teknik för att få tillgång till data som förbättrar och moderniserar deras program för efterlevnad. EY kan till exempel hjälpa företag att utvärdera och förbättra sin integritetskultur genom att dra nytta av de senaste rönen inom beteendeforskning och datavetenskap. Företag kan därmed bättre förstå vilka beteenden som stärker företaget, skyddar varumärket och minimerar risken för dyra driftstörningar.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss för ytterligare information.