Discovery & Analytics

Mängden elektroniskt lagrad information fortsätter att växa i takt med att regelverk och rättsliga miljöer blir allt mer komplexa. EY erbjuder tjänster inom hela livscykeln för elektronisk bevisanskaffning (eDiscovery), från informationshantering inför en rättstvist till lagring eller radering av data efteråt.

Detta kan EY hjälpa dig med

Företag söker end-to-end-lösningar för elektronisk bevisanskaffning för att kunna hantera såväl legala risker som efterlevnadsrisker och minska sina kostnader. Tack vare EY:s kvalifikationer, erfarenhet och storlek kan vi erbjuda tjänster inom hela livscykeln för elektronisk bevisanskaffning.

Vi har omfattande erfarenhet av stora, komplexa juridiska och regulatoriska utredningar. Vi strävar efter att tillämpa avancerad analys och AI-teknik i varje fas av en utredning – från insamling, validering och gapanalys till tidig riskbedömning, datahantering, dokumentgranskning, vittnesmål och förberedelser inför rättegång. Vi kan hjälpa till att besvara frågorna "vem, vad, var, när och hur".

EY har blivit utnämnd till en ledande aktör i "IDC MarketScape: Worldwide eDiscovery Services 2021 Vendor Assessment".

"EY has a deep bench of partner-level subject matter experts that provide clients with deep services related to not just eDiscovery document review projects but all possible adjacencies. Further, EY has an extremely extensive and capable forensics team that can handle even the most complex technical matter across every region, including physical presence in 150 countries.”

För mer information och en kopia av utdraget från rapporten, se här.

 • Discovery data services

  EY erbjuder ett brett utbud av tjänster för databehandling. Vi hjälper våra kunder med elektronisk bevisanskaffning i ärenden av alla storlekar, vilket underlättas av flera olika hosting-alternativ. Våra tjänster inkluderar:

  • Insamling, bearbetning, normalisering, sortering och lagring av data
  • Redigering av data för gränsöverskridande överföringar
  • Effektiva, webbaserade granskningar
  • Formatering av utvalda elektroniska register

  Ladda ned broschyren EY Discovery Data Services (pdf) för mer information.

 • Managed Review Services

  Våra team har djupgående kunskap om juridik, teknik och olika branscher. Vi strävar efter att möta de specifika behoven i varje ärende och erbjuder en mängd tjänster som inkluderar:

  • En skalbar och flexibel sourcingmodell
  • Utveckling och implementering av protokoll för granskning av data och dokument med fokus på kostnadseffektivitet
  • Hjälp att implementera analyser och arbetsflöden för att kunna utvärdera granskningskvalitet och minska granskningstiden.
  • En kontinuerlig och konsekvent process för kvalitetskontroll
  • Ökad effektivitet vad gäller regelefterlevnad och operativ drift med hjälp av digital avtalshantering

  Ladda ned våra broschyrer för mer information:

 • Discovery consulting

  Genom att fokusera på kostnadsbesparande åtgärder och effektiva processer, hjälper vi företag att modernisera struktur och drift av juridiska avdelningar, det vill säga Legal Operations. Våra tjänster inkluderar:

  • Utveckling av skräddarsydda arbetsflöden för att identifiera och integrera olika datakällor
  • Strategier för att behandla och överföra data på ett säkert sätt i enlighet med gällande dataskydds- och sekretessbestämmelser och lagar (till exempel GDPR)
  • Rätt balans mellan sourcing- och outsourcing-lösningar
  • Utvärdera och förbättra discovery-program och -processer
  • Informationsstyrning

  Ladda ner broschyren EY Discovery Consulting (pdf) för mer information.

EY Discovery Services

Discovery Services

Utnyttja teknikens kraft i en datadriven värld

Ladda ner broschyren

Kontakta oss

Vill du veta mer? Kontakta oss för ytterligare information.