5 minuters lästid 19 aug. 2022
checking inventory multicolor spools fiber optics factory

Hur PE infrastrukturfonder får nya möjligheter

Av Andres Saenz

EY Global Vice Chair – Industry Markets

Trusted advisor to leading businesses across industry markets. Ardent student of consumer behavior. Marathoner. Family man.

Delaktiga
5 minuters lästid 19 aug. 2022

REIT-regler om privata brev ger PE infrastrukturfonder en möjlighet att investera i rörledningar och fiberoptik.

Infrastrukturfonder har varit en av de mest populära PE-fundraising-klasserna de senaste åren. Sammantaget har PE företag samlat in mer än 388 miljarder dollar under de senaste fem åren för investeringar i infrastrukturen, enligt en EY analys av Preqin data. För närvarande har PE företag mer än 217 miljarder dollar i torrpulver tillgängliga för att finansiera nya affärer. Infra-fonder har samlat in 100 miljarder dollar under de senaste 12 månaderna, en ökning med 24 % till de 81 miljarder dollar som samlades in under de föregående 12 månaderna.

Men strukturella hinder som inkonsekventa rättsliga ramar och tiden det tar att ingå i statliga och privata partnerskap, samt hög konkurrens om ett begränsat antal attraktiva tillgångar, gör det svårt för branschen att effektivt använda kapital. Under första halvåret 2019 tillkännagav PE-företag infrastrukturaffärer som var värderade till 212 miljarder dollar, en minskning med 7 % från samma period för ett år sedan, och det lägsta antalet sedan 2015.

Fortsatt styrka i fundraising men en utmaning i spridningen av dem

Två nya IRS-avgöranden om privata brev (PLR) som erhållits av EY-team för separata kunder, kan göra det lättare för PE fonder att investera i en viss typ av energi och infrastruktur inom telekommunikation - två av de hetaste och mest intressanta områdena för PE investerare. Besluten banar vägen för fastighetsinvesteringar (REIT) för att äga och driva pipelines, lagringstankar och fiberoptiska linjer i vissa fall.

Energi- och infrastruktur inom telekommunikation har varit några av de mest eftertraktade investeringarna från PE fonder. Man vill utnyttja ökningen av amerikansk olje- och naturgasproduktion och den tilltagande efterfrågan på bandbredd och trådlöst 5G , ryggraden i Internet of Things (IoT), självkörande fordon och liknande ny teknik.

Sedan 2015 har det gjorts 777 PE-affärer för energilagring och pipelines på totalt 150 miljarder dollar. Samtidigt har det gjorts 306 erbjudanden för olika typer av telekommunikation och trådlös infrastruktur på totalt mer än 110 miljarder USD.

PE energiaffärer

777

affärer för energilagring och pipelines har slutförts sedan 2015.

PLR:s ger PE-investerare en skattefördelaktig möjlighet att investera i dessa tillgångar, eftersom REIT i allmänhet inte betalar amerikansk företagsskatt. REIT strukturen ger potentiellt ett stegvis värde för PE-investerare som vill förvärva dessa populära tillgångar, antingen som ett mål i sig eller som en del av en utrullad strategi.

REIT strukturen ger ett potentiellt värde för PE investerare som vill förvärva dessa populära tillgångar, antingen som ett mål i sig eller som en del av en utrullad strategi.
Connie Cassidy
EY Amerikas Infrastructure Private Equity Leader

Vad är hyrorna från fastigheter?

PLR's handlar om frågan om vad som utgör ”hyrorna från fastigheter”. Ett företag kan kvalificera sig som ett REIT om i stort sett alla dess intäkter är hyror från fastigheter.

Testet handlar om fastigheter som en lägenhet eller kontorsbyggnad. I dessa fall betalas hyran för exklusiv rätt att använda ett visst fast utrymme under en viss tid för ett fast belopp.

För en lagringstank eller pipeline kan det vara mer utmanande, säger David Miller, Co-Director, EY Americas Passthrough Transactions Group, och författare till reglerna om privatbrev. I dessa fall betalar en användare för utrymme, och vet då kanske inte i vilken tank deras vara lagras i. Dessutom kan deras vara kombineras med en annan användares råvara. Dessutom kan betalningarna vara fasta, baserade på ”genomströmning” eller en kombination av båda.

Visa resurser

I en PLR i februari 2019 som EY erhöll för en REIT klient, fastställde IRS att de belopp som REIT erhöll från en användare utgör hyror från fastigheter trots de skillnader som beskrivs ovan jämfört med lägenheter eller kontorsbyggnader.

EY erhöll en separat PLR som som gällde huruvida betalningar som mottagits av en REIT för användning av vissa fiberoptiska linjer kan betraktas som hyror från fastigheter. Precis som i fallet med en pipeline kan en fiberoptisk kabel ha flera användare samtidigt. PLR drar slutsatsen att betalningar som mottagits av en REIT för utrymme som är reserverad för en användare, avseende en identifierbar väg (inklusive leasing), kan betraktas som hyror från fastigheter.

Investringar i infrastuktur med skattereduktion

Miller föreslår även att reglerna så småningom kan leda till att REIT blir ett vanligare medel för att investera i vissa typer av energi och infrastuktur inom telekommunikation.

På lång sikt tenderar tillgångar som är berättigade till att ägas och drivas i en REIT, att innehas i en REIT.
David Miller
Ledningen, EY Americas Passthrough Transactions Group

För PE investerare presenterar dessa PLR's en välkommen utveckling. REIT är ett välkänt fordon på kapitalmarknaderna, och de får ofta en premiumvärdering på marknaden. Många globala investerare i PE fonder, inklusive globala pensionsfonder och förmögenhetsfonder, kan få en gynnsam skattebehandling för utdelningar som erhållits från en REIT och på vinst när de säljer REIT aktier, säger Michael Doolan, EY Americas Infrastructure Tax Leader.

För PE investerare innebär dessa PLR's en välkommen utveckling. REIT är ett välkänt medel på kapitalmarknaderna, och de får ofta en premiumvärdering på marknaden.
Michael Doolan
EY America Infrastucture Tax Leader

Huruvida en REIT är ett lämpligt medel för en viss tillgång, är avhängigt av hur tillgången ser ut, av de betalningar som erhållits för användningen av tillgången, samt i vissa fall, reglerande frågor. Under lämpliga omständigheter är emellertid ett REIT ett övertygande alternativ som ett investeringsmedel för en PE fond jämfört med en C företagsspärr.

Med tanke på denna bakgrund förväntar sig EY arbetsgrupper att REIT kommer att uppstå som ägare av tillgångar till mellanströmmar och infrastruktur av telekommunikation, både på den privata och öppna marknaden.

Summering

Infrastrukturfonder kan ha nya möjligheter att investera sina miljarder dollar i tillgängligt torrpulver efter två nya IRS avgöranden om privata brev som låter REIT äga vissa typer av energi- och telekommunikationstillgångar.

Om artikeln

Av Andres Saenz

EY Global Vice Chair – Industry Markets

Trusted advisor to leading businesses across industry markets. Ardent student of consumer behavior. Marathoner. Family man.

Delaktiga