Modificări legislative privind contribuțiile la Fondul pentru Mediu – contribuție SGR, regulament nou privind bateriile portabile, răspunderea extinsă a producătorului pentru industria textilă

Contact local

EY Romania

25 iul. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania
 • Ordinul nr. 1908/2023 privind modificarea Ordinului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță

La data de 12 iulie 2023, a intrat în vigoare Ordinul nr. 1908/2023 privind modificarea Ordinului nr. 572/2019 pentru depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Principala modificare în acest ordin constă în faptul că împuternicirea notarială prin care se specifică detaliile privind  calitatea de împuternicit pentru utilizarea serviciului «Depunere declarații online» nu va mai trebui depusă în original la sediul AFM, ci se va încărca online în aplicația eTax.

 • Proiect de ordin privind modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – introducere contribuție SGR

La data de 12 iulie 2023, a fost publicat pe site-ul Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, un proiect de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind unele măsuri de eficientizare a gestionării deșeurilor, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Prin acest proiect de ordin se urmărește introducerea în Ordonanța de Urgență nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu  începând cu data de 01.01.2024 a contribuției datorată de către operatorii economici care introduc pe piață ambalaje primare nereutilizabile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanție-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile.

Astfel:

 1. pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din metal pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuția este egală 0,5 lei
 2. pentru fiecare unitate de ambalaj nereutilizabil din sticlă și/sau plastic, după caz, pentru care nu au fost îndeplinite obiectivele minime anuale de returnare, contribuția este egală 1 leu

Plata contribuțiilor menționate mai sus se va efectua pentru diferența dintre cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile corespunzătoare obiectivelor minime anuale de returnare (65% pentru anul 2024) și cantitățile de ambalaje nereutilizabile efectiv returnate.

Declararea cantităților de ambalaje primare nereutilizabile, respectiv unitățile de ambalaje primare nereutilizabile, cât și cantitățile de ambalaje primare nereutilizabile folosite, returnate și gestionate se va face semestrial, iar plata eventualelor sume se va face anual.

 • Un nou regulament care consolidează normele de sustenabilitate pentru baterii și deșeurile de baterii.

La data de 10 iulie 2023, Consiliul Uniunii Europene a adoptat un nou regulament care consolidează normele de sustenabilitate pentru baterii și deșeurile de baterii.

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului se va aplica tuturor bateriilor, inclusiv tuturor deșeurilor de baterii portabile, bateriilor pentru vehicule electrice, bateriilor industriale, bateriilor de pornire, iluminat sau aprindere (SLI) (utilizate în principal pentru vehicule și utilaje) și bateriilor pentru mijloace de transport ușoare (de exemplu, biciclete electrice, motorete electrice, trotinete electrice).

Regulamentul stabilește noi obiective pentru producători și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor de a colecta deșeuri de baterii portabile, și anume:

 • 45% până la 31 decembrie 2023
 • 63% pănă la sfârșitul anului 2027
 • 73% până la sfârșitul anului 2030.

Producătorii de baterii pentru mijloacele de transport ușoare (de ex. trotinete/biciclete electrice) și organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorilor trebuie îndeplinească următoarele obiective de colectare de deșeuri din aceste baterii:

 1. 51% până în 31 decembrie 2028
 2. 61% până în 31 decembrie 2031

Pentru anumite tipuri de baterii (pentru vehicule electrice, industriale reîncărcabile și pentru mijloacele de transport ușoare), va fi obligatorie întocmirea unei declarații privind amprenta de carbon pentru fiecare model de baterie, pentru fiecare unitate de producție începând din 2024, urmând ca această declarație să devină accesibilă prin intermediul unui cod QR începând cu anul 2027.

Începând cu anul 2027, acestea vor dispune de o înregistrare electronică – un „pașaport pentru baterii”. Acesta va conține informații referitoare la modelul de baterie și informații specifice bateriei în cauză, inclusiv informații care rezultă din utilizarea bateriei respective.

Regulamentul introduce reglementări stricte pentru operatorii economici care introduc pe piață bateriile care fac obiectul regulamentului, mai exact obligații de verificare a conformității bateriilor introduse pe piață, prin obligația de verificare a declarațiilor de conformitate si a documentației tehnice, a cerințelor de etichetare și de marcare a bateriilor.

Mai mult, până la 31 decembrie 2027, Comisia va evalua fezabilitatea și beneficiile potențiale ale instituirii unor sisteme de returnare a garanției pentru baterii, în special pentru bateriile portabile de uz general.

Regulamentul urmează să fie publicat in Jurnalul Oficial al UE după ce va fi semnat de Consiliul UE si Parlamentul European.

 • Propunere referitoare la revizuirea Directivei 2008/98/CE privind deșeurile – obligații deșeuri de textile

În data de 5 iulie 2023, Comisia Uniunii Europene a publicat o propunere referitoare la revizuirea Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, cu accent pe noile norme privind responsabilitatea producătorilor de textile și la noi obiective de reducere a risipei alimentare.

Noile norme propuse de UE privind deșeurile vor sprijini colectarea separata a deșeurilor textile, care va deveni obligatorie începând cu anul 2025.

Statele Membre vor trebui să asigure, pana la data 1 ianuarie 2025, sisteme de colectare separata a textilelor destinate reutilizării, pregătirii pentru reutilizare si reciclare, iar producătorii urmând sa acopere aceste costuri de gestionare a deșeurilor textile.

Statele Membre vor întocmi un registru al producătorilor de produse textile si încălțăminte pentru a monitoriza respectarea normelor de către producătorii respectivi.

Se va introduce sistemul de răspundere extinsă a producătorului și în cazul gestionarii deșeurilor textile, prin care producătorii de textile vor suporta costurile aferente colectării sortate, reutilizare și reciclare a deșeurilor.

Referitor la reducere a risipei alimentare, Comisia este obligată, până la 31 decembrie 2023, să examineze datele furnizate de statele membre în vederea examinării fezabilității stabilirii unui obiectiv la nivelul Uniunii de reducere a risipei alimentare care să fie atins până în 2030 și să prezinte un raport Parlamentului European, însoțit, dacă este cazul, printr-o propunere legislativă.

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră?

În cazul în care compania dumneavoastră se află într-una din situațiile menționate mai sus – depune declarații către AFM, urmează să implementeze sistemul SGR, este producător de baterii sau de textile, este important să analizați în ce măsură modificările prezentate mai sus vă afecteaza activitatea în prezent și să gestionați în mod eficient schimbările ce vor urma.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

 • Daniela Neagoe –  Senior Manager, Taxe indirecte
 • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte