S-au deschis înregistrările în platforma UMG Trader, etapă esențială în accesarea noului sistem de export AES aplicabil de la 1 Decembrie 2023

Contact local

EY Romania

15 nov. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Începând cu data de 1 decembrie 2023, operațiunile vamale de export vor fi realizate prin intermediul noului sistem IT denumit AES-RO care înlocuiește sistemul ECS-RO (Sistemul de Control al Exportului). Sistemul ECS-RO nu va mai fi utilizat pentru declarații vamale de export depuse începând cu 1 decembrie 2023. Acesta va mai putea fi utilizat pentru procedura de cercetare și pentru modificări/ invalidări ale declarațiilor vamale aflate în starea ”Exportată”.

Înainte de a utiliza sistemul AES-RO, operatorii economici trebuie să se înregistreze în modulul de Gestiune a Utilizatorilor (UMG). Totodată, în acest modul se vor înregistra și operatorii economici care sunt înregistrați și utilizează deja sistemul ECS-RO.

UMG TRADER este un modul informatic de autorizare acces sisteme informatice SIIV (Sistemul Informatic Integrat Vamal) și de gestiune a utilizatorilor noilor sisteme IT de declarare a mărfurilor, înlocuind procedura actuală bazată pe hârtie.

Acest modul oferă unui operator economic, implicat în operațiuni vamale, posibilitatea de a-și gestiona angajații, utilizatori ai sistemelor IT de declarare. Astfel, va fi eliminată interacțiunea cu administratorii de sistem din cadrul birourilor vamale.

UMG TRADER are următoarele avantaje:

  • operatorii economici vor putea gestiona permisiunile fiecărui utilizator creat (în limita permisiunilor fiecărui operator economic);
  • permite crearea unui singur utilizator pentru mai multe aplicații/birouri vamale.

Pentru aplicația AES-RO pot solicita accesul următoarele persoane:

  • Operator economic (ce efectuează operațiuni în nume propriu sau desemnează un reprezentant);
  • Reprezentanți (efectuează operațiuni în numele altor operatori economici);
  • Operatori economici la ieșire (depune notificări/manifest la biroul vamal de ieșire pentru declarații vamale de export, declarații sumare de ieșire, notificarea de reexport).

Totodată, menționăm că noul sistem AES-RO se utilizează pe bază de certificate digitale calificate, iar declarațiile se vor transmite în noile sisteme de declarare semnate cu semnătura electronică.

Cum influențează cele de mai sus activitatea companiei dumneavoastră ?

Dacă exportați mărfuri în afara UE, pentru declarațiile vamale de export depuse începând cu data de 1 decembrie 2023, trebuie să vă înregistrați în modulul de Gestiune a Utilizatorilor (UMG). Sesiunea de înregistrări a fost deschisă.

Dacă sunteți reprezentant în vamă și depuneți declarații vamale de export în numele altor persoane, vă recomandăm să vă asigurați că persoanele reprezentate cunosc schimbările legislative și informatice care intervin de la data de 1 decembrie 2023.

Pregătit de către:

  • Cosmin Dincă -  Manager, Taxe indirecte
  • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev, Partener – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică, EY România & Moldova
  • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte