Legea de ratificare a Acordului în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite ale Americii

Contact local

EY Romania

12 ian. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2024 a fost publicată Legea nr. 3 pentru ratificarea Acordului în domeniul Securității Sociale dintre România și Statele Unite ale Americii, semnat la București la data de 23 martie 2023.

Acest Acord va facilita mobilitatea lucrătorilor între cele doua țari.

Acordul prevede printre altele:

 • Pentru România, domeniul material de aplicare a Acordului reglementează pensiile și ajutoarele de deces din sistemul public de pensii, și în ceea ce privește doar Partea a II-a a prezentului acord privind legile aplicabile, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate;
 • Pentru Statele Unite, domeniul material de aplicare a Acordului acoperă legile care reglementează programul federal de asigurare pentru bătrânețe, urmaș și dizabilitate.
 • Regulile aplicabile pentru lucrătorii salariați detașați și lucrătorii independenți, care desfășoară activități pe teritoriul celuilalt stat contractant. În anumite condiții, aceștia vor putea rămâne asigurați pe teritoriul statului de proveniență pentru o perioadă ce nu depășește 5 ani. Autoritățile competente pot de asemenea conveni să acorde excepții de la regulile prevăzute de acest Acord;
 • Stabilirea prestațiilor ce pot fi acordate se va face fie în baza legilor din România, fie în baza legilor din Statele Unite, ținând cont de totalizarea perioadelor de asigurare realizate și principiul „pro-rata temporis” (proporțional cu contribuțiile în sistemul național).
 • Pentru lucrătorii detașați, Acordul va fi aplicabil de la momentul intrării sale în vigoare;
 • Se va menține dreptul la prestații și în cazul încetării valabilității Acordului pentru cererile pentru prestații depuse anterior ieșirii din vigoare;
 • Autoritățile competente din România și din Statele Unite vor încheia un aranjament administrativ pentru a implementa prezentul Acord;
 • Acordul va intra în vigoare în prima zi a celei de-a patra luni de la data ultimei note prin care cele două state își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor interne pentru intrarea în vigoare.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

 • Dorina Marcu - Manager, Departamentul Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, EY România
 • Raluca Ivan - Senior Consultant,  Departamentul Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, EY România

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev - Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova