Legea nr. 33/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Contact local

EY Romania

26 mar. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 5 martie 2024 a fost publicată în Monitorul Oficial Legea nr. 33/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.  

CESOP

Una dintre principalele completări aduse Codului Fiscal se referă la introducerea obligației de raportare CESOP (Central Electronic System of Payment Information). Prin adoptarea prezentei legi, se transpun în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2020/284 a Consiliului Uniunii Europene de modificare a Directivei 2006/112/CE în ceea ce privește introducerea anumitor cerințe pentru prestatorii de servicii de plată, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2024.

Obiectivul implementării vizează combaterea fraudei de TVA în comerțul electronic, prin instituirea unor obligaţii de păstrare a evidenţelor privind plăţile transfrontaliere şi beneficiarii acestora şi de punere a acestor evidenţe la dispoziţia organelor fiscale de către prestatorii de servicii de plată, (instituțiile de credit, instituțiile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale giro și instituțiile de plată).

Obligația de raportare îi revine, în principiu, prestatorului de servicii de plată al beneficiarului, dacă acest furnizor se află într-un stat membru, dar dacă acesta se află într-o ţară terţă, obligaţia de raportare CESOP cade în sarcina prestatorului de servicii de plată al plătitorului.

În plus, raportarea este necesară doar dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

  • Plătitorul se află în Uniunea Europeană;
  • Plata este transfrontalieră (plătitorul se află într-un stat membru UE, iar beneficiarul se află într-un alt stat membru, într-un teritoriu terț sau într-o țară terță);
  • Mai mult de 25 de plăți transfrontaliere au fost procesate către acelaşi beneficiar într-un trimestru calendaristic.

Raportarea va fi trimestrială, până cel târziu la sfârșitul lunii următoare trimestrului calendaristic, ceea ce înseamnă că prima raportare trebuie să se facă până cel târziu pe 30 aprilie 2024, pentru primul trimestru al acestui an. În ceea ce priveşte modalitatea de raportare, Legea nr. 33/2024 se limitează la a preciza că aceasta se va realiza prin intermediul unui formular electronic standard, însă legislația secundară nu a fost încă publicată.

Păstrarea evidenței electronice a plăţilor de către prestatorii de servicii de plată trebuie să se facă timp de 3 ani de la sfărșitul anului calendaristic în care a intervenit plata.

Sunt prevăzute regulile de determinare a locaţiei plătitorului, precum și termenii relevanţi pentru raportarea CESOP şi informaţiile care trebuie cuprinse în evidenţele prestatorilor de servicii de plată.

Ajustarea bazei de impozitare a TVA

O altă modificare adusă Codului Fiscal se referă la ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul reducerilor de preț, în sensul în care ajustarea devine aplicabilă pentru reducerile de preţ acordate ulterior livrării/prestării, indiferent dacă acestea au fost sau nu acordate direct clientului. Astfel, legislaţia naţională se armonizează cu prevederile art. 90 alin. (1) din Directiva de TVA și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Pentru reducerile de preţ care nu sunt acordate direct clienților se introduce obligația emiterii de către funizori a unui document centralizator în vederea reducerii TVA colectate la nivelul fiecărei perioade.

De asemenea, modificările privind ajustarea bazei de impozitare pentru reducerile de preț impun o reanaliză a condițiilor de acordare a reducerilor de preț și a documentației justificative, atât la nivelul furnizorilor, cât și la nivelul beneficiarilor.

Alte modificări

Legea nr. 33/2024 clarifică, de asemenea, care este termenul limită de depunere a declarațiilor specifice regimurilor speciale de TVA, acesta fiind ultima zi calendaristică a lunii, chiar dacă este o zi nelucătoare.

În plus, se abrogă prevederile referitoare la posibilitatea desemnării unui reprezentant fiscal autorizat, în vederea îndeplinirii obligațiilor în materia TVA de către persoanele impozabile nestabilite și neînregistrate în scopuri de TVA în România, având în vedere că aceste obligaţii pot fi îndeplinite prin reprezentantul fiscal.

Taxe vamale și Accize

În materia accizelor și a altor taxe speciale, în vederea asigurării unui tratament similar consumului de energie electrică și de gaz natural, în cazul consumului utilizat pentru menținerea capacității de a transporta și a distribui gaz natural, în limitele stabilite de ANRE, nu intervine obligația de plată a accizelor.

În final, se abrogă prevederile din Codul Fiscal referitoare la revocarea atestatului de destinatar sau expeditor certificat, după cum procedura și condițiile de soluționare a contestațiilor în aceste situații este reglementată prin ordin al Președintelui Autorității Vamale Române.

Concluzii:

Având în vedere că termenul pentru prima raportare CESOP se apropie (30 aprilie 2024), iar procedura de păstrare şi transmitere către organele fiscale a informaţiilor specifice acestei raportări nu a fost încă publicată,  recomandăm furnizorilor de servicii de plată din România să analizeze noile prevederi şi să monitorizeze constant condiţiile în care se va face raportarea. Echipa EY vă poate asista în acest sens, în vederea înţelegerii noilor cerinţe, identificării plăţilor care intră în scopul acestei raportări şi a implementării în condiţii optime.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați Monitorul Oficial nr. 179 publicat în 5 martie 2024.

De asemenea, echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind celelalte modificări aduse Codului fiscal menționate mai sus.

Pregătit de către:

  • Bogdan Papavă - Senior Manager, Departamentul de Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev - Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova
  • Georgiana Iancu - Partener, Lider al Departamentului de Taxe Indirecte, EY România