Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul străinilor și al frontierei

Contact local

EY Romania

29 mar. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța de urgență nr. 25 ca urmare a Deciziei (UE) 2024/2010 a Consiliului din 30 decembrie 2023 privind aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Republica Bulgară și în România, potrivit căreia începând cu 31 martie 2024, se elimină controalele asupra persoanelor la frontierele aeriene și maritime ale Bulgariei și României, precum și de aplicare a acquis-ului Schengen între cele două state și în raporturile acestora cu celelalte state Schengen.

Astfel, străinii posesori ai unei vize eliberate de un stat Schengen în condițiile Codului de vize, ori posesori ai vizelor de lungă ședere sau permiselor de ședere eliberate de alte state Schengen, precum și străinii care sunt exonerați de la obligativitatea obținerii vizei în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2018/1806 al Parlamentului European și al Consiliului din 14.11.2018,  li se permite intrarea pe teritoriul României pentru o perioadă de maxim 90 de zile în 180 zile precedente fiecărei zile de ședere pe teritoriul României, calculate ca perioada cumulată cu cele petrecute în celelalte state Schengen, altele decât statul care le-a eliberat viza de lungă ședere, respectiv permisul de ședere, după caz.

Noua Ordonanța prevede că durata valabilității și/sau dreptului de ședere stabilită prin viza de scurtă ședere eliberată de autoritățile române sau de către un alt stat Schengen poate fi prelungită, în condițiile Codului de vize, de către Inspectoratul General pentru Imigrări, în cazul pașapoartelor simple (turistice), sau de care Ministerul Afacerilor Externe, în cazul pașapoartelor de serviciu sau diplomatice.

Se reduce termenul de la 10 zile la 3 zile lucrătoare în care străinul este obligat să informeze orice modificare intervenită în legătură cu angajarea sa în muncă. De asemenea, entitatea-gazdă va notifica formațiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, în loc de 10 zile.

Apare posibilitatea atribuirii codului numeric personal fiecărui străin pentru care a fost eliberat un aviz de angajare ori de detașare prin înscrierea acestuia inclusiv în avizul de angajare ori de detașare, după caz.

Angajatorul are obligația de a încheia contractul individual de muncă în termen de 15 zile lucrătoare de la intrarea străinului pe teritoriul României ori, după caz, de la obținerea noului aviz de angajare. În situația neîncheierii contractului de muncă în termenul legal, angajatorul va fi sancționat cu amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 RON. Nu va fi considerată contravenție situația în care neîncheierea contractului de muncă se datorează culpei străinului.

Pentru detaliile suplimentare, vă rugam, consultați Monitorul Oficial nr. 250 din 22 martie 2024.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

  • Corina Mîndoiu - Partener, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, EY România 
  • Iulian Pasniciuc – Director, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, specializat în imigrare, EY România

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev - Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova