RO e-Factura – Amânarea termenului de la care se aplică amenzi & Modificări accize și noi obligații privind deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere

Contact local

EY Romania

5 apr. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În data de 29 martie, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 272 Ordonanță de urgență nr. 30 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, iar în data de 28 martie a fost publicat pe website-ul Autorității Vamale Române un comunicat care precizează noi reguli privind trasabilitatea produselor din tutun.

Printre cele mai importante prevederi ale Ordonanței de Urgență și ale comunicatului amintim:

Facturare electronică

 • Se extinde cu 2 luni perioada în care nu se aplică sancțiuni pentru nerespectarea termenului limită de transmitere a facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, respectiv până la 31 mai 2024.
 • Cu privire la sancțiunea aplicabilă în cazul nerespectării termenului limită de transmitere a facturilor prin sistemului RO e-Factura, aceasta se aplică pentru una sau mai multe facturi, al căror termen limită de transmitere intervine în cursul unei luni calendaristice.

Accize

 • Destinatarul înregistrat, în cazul în care nu va utiliza opțiunea de livrare directă așa cum este menționată în Codul fiscal, va trebui să depoziteze produsele recepționate doar în spațiile declarate și autorizate pentru recepția produselor accizabile. Nerespectarea acestei prevederi constituie infracțiune;
 • Se înlocuiește sintagma „document de rezervă” cu sintagma „raportul de primire de rezervă pentru deplasări de produse accizabile” sau cu sintagma „raportul de export de rezervă pentru deplasări de produse accizabile în regim suspensiv de accize”, după caz;
 • Începând cu data de 20 mai 2024, pentru produsele din tutun supuse accizelor nearmonizate se introduc următoarele prevederi:
  • ­din valoarea accizelor datorate, se deduce contravaloarea timbrelor utilizate pentru marcarea produselor din tutun încălzit care, prin încălzire, emit un aerosol ce poate fi inhalat, fără a avea loc combustia amestecului de tutun, cu încadrarea tarifară NC 2404 11 00;
  • obligația plătitorilor de accize de marcare a produselor care conţin tutun, destinate inhalării fără ardere prin timbre fiscale similar cu cele aplicate pe produsele din tutun prelucrat. Marcarea cu timbre false, deținerea sau comercializarea pe teritoriul României a acestor produse peste limita a 7 kg de tutun destinat inhalării fără ardere, conținut în produsele care se încadrează la codul NC 2404 11 00 se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani;
  • suplimentar potrivit comunicatului AVR, obligația de a asigura trasabilitatea tuturor produselor din tutun prevăzute de Legea nr. 201/2016. Toți operatorii economici implicați în comerț (inclusiv producție, import, export și distribuție) și cu alte produse din tutun decât țigări și tutun de rulat pe teritoriul național, au obligația să se înregistreze pe platforma www.ridis.ro administrată de către Compania Națională ”Imprimeria Națională” până cel târziu pe data de 19 mai 2024, pentru a li se acorda următoarele drepturi: codul de identificare a operatorului economic (EOID), cod(uri) de identificare a instalației pentru fabrică, depozit sau unitate de vânzare cu amănuntul (FID), după caz, codul (codurile) de identificare a mașinii/mașinilor de fabricație, în cazul producătorilor.
 • Va constitui infracțiune livrarea din antrepozite fiscale ori din locația în care produsele au fost recepționate fără documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor și pentru produsele: vinuri spumoase, băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri, cu excepția celor pentru care este prevăzut un nivel de accize zero, produse intermediare, alcool etilic. Această modificare prezintă o importanță deosebită cu privire la exigibilitate și obligația de plată a accizei.

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Vă recomandăm să analizați din timp impactul acestor modificări asupra activității companiei dumneavoastră.

Pentru mai multe informații echipa EY vă stă la dispoziție.

Pregătit de către:

 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Departamentului de Taxe Indirecte
 • Mihai Petre - Director, Departamentului de Taxe Indirecte
 • Florina Parîng - Director, Departamentului de Taxe Indirecte

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev - Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România și Moldova
 • Georgiana Iancu - Partener, Lider al Departamentului de Taxe Indirecte