Modificări privind tichetele sociale și metodologia de calcul a drepturilor de pensie

Contact local

EY Romania

25 apr. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

OUG nr. 34/2024 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de cupluri mamă—nou-născut defavorizate cu tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile pentru nou-născuți și pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Ordinul nr. 322/2024 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al drepturilor de pensie în aplicarea prevederilor Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare, și (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004  privind coordonarea sistemelor de securitate socială, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor Acordului Comercial și de Cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a prevederilor acordurilor bilaterale de securitate socială la care România este parte, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Prin OUG nr. 34/2024 se stabilesc măsuri de sprijin pentru categoriile de cupluri mamă - nou-născut defavorizate, ce constau în tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți precum și alte măsuri auxiliare.

Totodată, OUG nr. 34/2024  aduce modificări și Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu privire la categoriile de indemnizații de asigurări sociale de sănătate care rămân supuse contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Prin Ordinul Președintelui Casei Naționale de Pensii Publice nr. 322/2024 se aprobă Metodologia de calcul al drepturilor de pensie în aplicarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, consultați site-ul Monitorului Oficial.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

  • Andra Ciotic - Senior Manager, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev – Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova