Legea privind modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

Contact local

EY Romania

7 mar. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

În Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 28 ce asigură transpunerea Directivei UE 2021/1883 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2021 privind condițiile de intrare și de ședere a resortaților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă înalt calificate.

Printre modificările aduse se numără perioade extinse de valabilitate a permiselor de ședere, în special pentru cei angajați în muncă. Acum, permisele de ședere pentru lucrătorii permanenți pot fi emise cu o valabilitate de până la 2 ani, în creștere față de 1 an anterior, în timp ce pentru lucrătorii înalt calificați valabilitatea este extinsă la un maxim de 3 ani, în creștere de la 2 ani anterior.

O altă schimbare semnificativă este reducerea salariului minim lunar de încadrare pentru lucrătorii înalt calificați, de la „cel puțin două ori câștigul salarial mediu brut” la „cel puțin câștigul salarial mediu brut”.

Legea aduce beneficii și procesului de reîntregire a familiei pentru deținătorii de Cărți Albastre ale UE, deoarece solicitarea de reîntregire poate fi depusă acum în același timp cu solicitarea de emitere a Cărții Albastre a UE pentru străin.

S-a introdus o nouă categorie de lucrători, lucrătorul înalt calificat în cadrul unei mobilități, care extinde dreptul de rezidență pentru scopuri de muncă. Astfel, străinul care deține o Carte Albastră a UE, valabilă, eliberată de un stat membru, poate intra și rămâne în România, în vederea desfășurării unei activități economice, pentru o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, fără a fi necesară obligația deținerii avizului de angajare eliberat în condițiile legislației speciale privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României.

După 12 luni de ședere legală în primul stat membru sau după 6 luni de ședere legală în al doilea stat membru, ca posesor de Carte Albastră a UE, străinul are dreptul să intre, să își stabilească reședința și să lucreze în România ca lucrător înalt calificat, fără a fi necesară deținerea avizului de angajare sau a vizei de lungă ședere. În termen de cel mult o lună de la intrarea în România, străinul are obligația de a solicita eliberarea unei Cărți Albastre a UE.

Membrii de familie a cetățeanului străin care a venit în România după 12 luni de ședere legală în primul stat membru sau după 6 luni de ședere legală în al doilea stat membru, ca posesor de Carte Albastră a UE, au obligația de a-și solicita prelungirea dreptului de ședere în termen de cel mult o lună de la intrarea în România.

Alte schimbări includ extinderea termenului de valabilitate al avizelor de detașare de la 60 de zile la 180 de zile, extinderea termenelor pentru soluționarea cererilor de viză lungă ședere în scop de detașare de la 10 zile la 20 de zile și scăderea termenului de la 30 zile la 10 zile pentru notificarea Oficiului de Imigrări despre încetarea sau suspendarea relației legale cu străinul.

În sfârșit, legea introduce și condiții privind competențele profesionale necesare pentru obținerea avizului de angajare pentru lucrătorii înalt calificați, necesitând cel puțin 5 ani de experiență profesională. Totuși, la ocuparea posturilor aparținând grupei minore 133 «Conducători în servicii de tehnologia informației și comunicațiilor» și subgrupei majore 25 «Specialiști în tehnologia informației și comunicațiilor» se vor solicita doar 3 ani de experiență profesională relevantă în termen de 7 ani înainte de depunerea cererii.

Prezenta lege va intra în vigoare începând cu 8 martie 2024, mai puțin prevederile pentru care s-a specificat un alt termen.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, consultați Monitorul Oficial nr. 176 din 5 martie 2024.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

Pregătit de către:

  • Corina Mîndoiu - Partener, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, EY România
  • Iulian Pasniciuc – Director, Departamentul de Impozit pe Venit și Contribuții Sociale, specializat în imigrare, EY România

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Alex Milcev - Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova