Reglementările în domeniul prețurilor de transfer aplicabile de la 1 ianuarie 2024 în Republica Moldova. Introducerea legislației secundare privind implementarea regulilor de prețuri de transfer

20 feb. 2024
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Începând cu 1 ianuarie 2024 în legislația fiscală din Republica Moldova se aplică principiul prețurilor de transfer. Prin Legea nr.356/2022 a fost introdus în Titlul V al Codului fiscal din Moldova Capitolul 112: Reguli speciale la determinarea prețurilor de transfer conform principiului lungimii brațului.

Reglementările de prețuri de transfer prevăd că un contribuabil care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare de cel puțin 20 mil. MDL, este obligat să întocmească și să prezinte Informația privind prețurile de transfer, iar dacă valoarea tranzacțiilor este de cel puțin 50 mil. MDL, pe lângă informația respectivă, este obligat să prezinte și Dosarul privind prețurile de transfer. Valoarea tranzacțiilor pe parcursul unei perioade fiscale se calculează prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, fără TVA,

Termene

Contribuabili cu valoare anuală a tranzacțiilor de cel puțin 20 mil. MDL (dar mai puțin de 50 mil. MDL):

 • Informația privind prețurile de transfer – se prezintă nu mai târziu de dată de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.
 • Dosarul privind prețurile de transfer – se prezintă doar la solicitarea Serviciului Fiscal de Stat ("SFS"), în termen de 60 de zile de la solicitare.

Contribuabili cu valoare anuală a tranzacțiilor de cel puțin 50 mil. MDL:

 • Informația privind prețurile de transfer – se prezintă nu mai târziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune.
 • Dosarul privind prețurile de transfer – se întocmește și se prezintă în termen de 6 luni de la finele perioadei de gestiune (pregătire și prezentare anuală obligatorie).

Sancțiuni

 • 30.000 MDL - 50.000 MDL – pentru prezentarea cu întârziere a Informației privind prețurile de transfer și a Dosarului privind prețurile de transfer;
 • 150.000 MDL -  200.000 MDL - pentru prezentarea informației neautentice privind prețurile de transfer care a determinat diminuarea sau evitarea obligațiilor fiscale sau pentru prezentarea Dosarului privind prețurile de transfer cu informații neautentice;
 • 300.000 MDL -  500.000 MDL - pentru neprezentarea Informației privind prețurile de transfer sau pentru neprezentarea Dosarului privind prețurile de transfer.

Introducerea legislației secundare privind implementarea regulilor de prețuri de transfer

(Ordinul Ministerului Finanțelor nr.9 din 26 ianuarie 2024 privind aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer, publicat în Monitorul Oficial nr. 61-63 din 9 februarie 2024)

La data de 9 februarie 2024 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor nr.9 din 26 ianuarie 2024 privind aprobarea regulilor de implementare a prețurilor de transfer (în continuare ”Ordinul”).

Principalele reglementari aprobate in Ordin sunt următoarele: 

 • Sunt prevăzute procedurile de stabilire, aplicare si verificare a prețurilor de transfer în conformitate cu principiul lungimii brațului, aplicabile pentru persoane juridice și sucursale din Republica Moldova.
 • Metodologia de efectuare a unei analize de comparabilitate, metodele de stabilire și de testare a prețurilor de transfer (metoda comparării prețurilor; metoda prețului de revânzare; metoda cost plus; metoda marjei tranzacționale nete; metoda împărțirii profitului; și orice altă metodă recunoscută în Liniile directoare OCDE privind prețurile de transfer) și modul de determinare a intervalului de piață (introducând conceptul de interval intercuartilar).
 • Conținutul Dosarului (local) privind prețurile de transfer, precum și modelul și instrucțiunile de completare a Informației privind prețurile de transfer ce trebuie pregătită și depusă SFS.
 • Ajustarea benevolă a prețurilor de transfer care se poate efectua dacă aceasta nu va avea ca rezultat micșorarea impozitului pe venit declarat. De asemenea, aceste ajustări nu sunt permise în cazul în care la nivelul uneia dintre pârțile la tranzacție a fost inițiat un control fiscal privind verificarea prețurilor de transfer.
 • Verificarea respectării principiului lungimii brațului în tranzacțiile controlate se va efectua printr-o verificare preliminară, precum și printr-un control fiscal de către SFS. Ordinul detaliază aspecte procedurale de avut în vedere în privința acestor verificări.

La identificarea unor discrepanțe în urma efectuării verificării preliminare, contribuabilul este îndreptățit să-și ajusteze benevol prețurile de transfer aferente tranzacțiilor controlate verificate. În caz contrar, dacă contribuabilul nu-și ajustează benevol prețurile de transfer aferente tranzacțiilor controlate verificate, SFS va iniția un control fiscal conform regulilor generale stabilite de Codul Fiscal moldovenesc. Ajustările de prețuri de transfer stabilite de SFS în urma controlului fiscal se efectuează la valoarea mediană a intervalului de prețuri comparabile.

 • Totodată, s-a stabilit că nu vor fi supuși verificării principiului lungimii brațului contribuabilii care desfășoară tranzacții cu persoane afiliate, a căror valoare totală pe parcursul unei perioade fiscale nu depășește suma de 1.000.000 de MDL (calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, fără TVA).

Ordinul a intrat în vigoare la 9 februarie 2024 (când a fost publicat în Monitorul Oficial), iar regulile privind prețurile de transfer introduse în Moldova se aplică începând cu 1 ianuarie 2024.

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev - Partener, Lider al Departamentului de Asistență Fiscală și Juridică, România & Moldova
 • Adrian Rus - Liderul Departamentului de Prețuri de Transfer, EY România​
 • Alexandru Șipitca​ - Senior Manager , EY Moldova