Activități economice neautorizate – confiscarea veniturilor și a bunurilor

Contact local

EY Romania

16 nov. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen („Legea Reformei Fiscale”) prevede o serie de noi sancțiuni pentru desfășurarea activităților economice ilicite, introducând amenzi substanțiale și chiar potențiala confiscare a sumelor de bani și bunurilor dobândite din săvârșirea contravenției.

Anterior Legii Reformei Fiscale, acest tip de activități economice ilicite erau sancționate de către Legea nr. 12/1990 a populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite („Legea 12/1990”). Cu toate acestea, Legea 12/1990 a fost abrogată în data de 5 noiembrie 2020, iar din acel moment activitățile economice ilicite nu au mai fost incriminate în mod distinct.

După abrogarea Legii 12/1990 în urmă cu mai bine de trei ani, Legea Reformei Fiscale a instituit un sistem contravențional mai strict, în vigoare începând cu data de 11 noiembrie 2023, cu sancțiuni severe, acestea fiind aplicate de către organele competente ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale Autorității Vămilor din România, sau de către reprezentanții împuterniciți ai Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, după caz.

Noțiunea de activități economice ilicite

Legea Reformei Fiscale definește noțiunea de activitate economică ilicită drept activitatea economică desfășurată de către persoanele care nu sunt organizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi activitatea economică desfășurată cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență.

Spre deosebire de Legea 12/1990, unde noțiunea activităților economice ilicite era clar delimitată, Legea Reformei Fiscale are o aplicabilitate mult mai largă, vizând atât operatorii economici, cât și produsele sau serviciile pe care aceștia le prestează.

Necesitatea organizării operatorului economic în conformitate cu legea

Textul contravenției recent introduse de către Legea Reformei Fiscale este vag, proiectul de lege vizând, în forma inițială, doar desfășurarea activităților economice de către persoanele neînregistrate fiscal.

Prin prisma acestei noțiuni generale de „organizare în conformitate cu legea”, pe lângă lipsa înregistrărilor fiscale obligatorii, pot fi încadrate în sfera de aplicare a contravenției o serie de nereguli, unele relativ des întâlnite în cadrul operatorilor economici, precum neautorizarea codurilor CAEN la Oficiul Registrului Comerțului competent, neînregistrarea sau ne-extinderea punctelor de lucru, neactualizarea obiectului de activitate principal, etc.

Astfel, persoanele juridice pot fi sancționate cu o amendă de până la 30.000 lei, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din contravenție, precum şi sumele de bani şi bunurile dobândite se confiscă.

Având în vedere potențiale sancțiuni ce pot fi aplicate de către autorități, recomandarea pentru operatorii economici este să analizeze cu atenție dacă documentația de înregistrare a acestora este la zi.

Documentația de proveniență

Totodată, Legea Reformei Fiscale introduce obligativitatea de a deține tot timpul documentație de proveniență. Astfel, efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării, este strict interzisă.

Prin documente de proveniență se înțelege, după caz, factura, avizul de însoțire a mărfii, documentele vamale sau orice alte documente justificative prevăzute de lege care stau la baza înregistrării în contabilitate, în format fizic sau în format electronic.

Legea Reformei Fiscale asimilează și numerarul sau substitutul de numerar bunurilor care necesită prezentarea documentelor legale.

Potrivit Legii Reformei Fiscale, nedeținerea documentelor de proveniență este sancționată cu amendă de până la 30.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

Bunurile care fac obiectul contravenției, precum și sumele de bani sau bunurile dobândite se indisponibilizează în vederea confiscării, iar operatorul economic va avea un termen de 24 de ore să prezinte documentația aferentă. În caz contrar, acestea urmează a fi confiscate.

În cazul în care, într-un termen de 12 luni de la sancționarea primei abateri, operatorul economic săvârșește o nouă contravenție, acesta poate fi sancționat cu o amendă de până la 60.000 lei, în cazul persoanelor juridice. Suplimentar, activitatea operatorului economic poate fi suspendată pentru o perioadă de până la 15 zile.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Ștefan Mantea – Partener, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL