Modificări aduse regimului ISD din România

Contact local

EY Romania

8 dec. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2023 („OUG 108/2023”) prevede noi modificări ale regimului juridic aplicabil investițiilor străine directe („ISD”) din România, care a fost revizuit în mare măsură în aprilie 2022 și amendat din nou în iunie 2023.

OUG 108/2023 a intrat în vigoare în data de 6 decembrie 2023.

În cele ce urmează este prezentat un rezumat al principalelor modificări legislative:

Investițiile din UE sunt supuse controlului ISD

Dacă  anterior adoptării OUG 108/2023, existau anumite  controverse în special cu privire la investițiile din Uniunea Europeană („UE”) supuse procedurii de control ISD, OUG 108/2023  extinde noțiunea de investiție străină directă și definește investiția din UE.

Astfel, noțiunea de investiție UE este o investiție de orice fel realizată de un investitor din UE, cu scopul de a stabili sau de a menține legături durabile și directe între acesta și întreprinderea căreia îi sunt destinate fondurile, în scopul desfășurării unei activități economice în România, inclusiv investițiile care permit participarea efectivă la conducerea sau controlul unei întreprinderi.

De remarcat si faptul că participarea efectivă la conducerea sau controlul unei întreprinderi nu mai reprezintă o condiție pentru calificarea unei investiții străine directe, ci doar o posibilă consecință a acesteia.

Anterior OUG 108/2023, investițiile din UE făceau obiectul analizei ISD numai dacă erau îndeplinite următoarele condiții cumulative: (i) investiția făcea obiectul procedurilor de control al concentrărilor economice, (ii) investiția implica un sector „sensibil” și (iii) valoarea investiției pentru România depășea 2 milioane EUR.

OUG 108/2023 prevede că toate investițiile din UE, indiferent dacă fac sau nu obiectul procedurilor de control al concentrărilor economice, fac obiectul procedurilor ISD, cu condiția ca (i) investiția să depășească 2 milioane EUR; și (ii) investiția să se încadreze în lista sectoarelor sensibile stabilite prin Hotărârea CSAT nr. 73/2012, care include securitatea cetățenilor și a comunităților; securitatea frontierelor; energie; transporturi; aprovizionarea cu resurse vitale; infrastructuri critice; sisteme informatice și de comunicații; activități financiare, fiscale, bancare și de asigurări; fabricarea și circulația armelor, munițiilor, explozibililor, substanțelor toxice; securitatea industrială; protecția împotriva dezastrelor; protecția agriculturii și a mediului; protecția companiilor finanțate de stat sau a managementului acestora în timpul privatizării.

Noi termene procedurale

OUG 108/2023 prevede că investitorii străini sau din UE trebuie să furnizeze toate informațiile solicitate de către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe („CEISD”) în termen de 15 zile calendaristice de la solicitare. CEISD va emite avizul în termen de 60 de zile calendaristice de la depunerea completă a dosarului.

În cazul primirii unui aviz pozitiv din partea CEISD, Consiliul Concurenței va emite o decizie de aprobare a ISD în termen maxim 10 zile calendaristice pentru investițiile din UE și în termen de 30 de zile calendaristice pentru toate celelalte investiții străine.

Taxa de examinare ISD

Conform OUG 108/2023, taxa de examinare a ISD (implicit și a investițiilor UE) este de 10.000 EUR, care se calculează la cursul de schimb furnizat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii anterioare depunerii dosarului.

Această taxă trebuie plătită la depunerea dosarului și se restituie în cazul în care CEISD constată că nu sunt îndeplinite condițiile de examinare a ISD pentru investiția respectivă.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

  • Irina Corcoveanu – Senior Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL