Noi modificări aduse Codul Muncii

Contact local

EY Romania

3 nov. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Impozit companii
Jurisdicții Romania

Legea nr. 283/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ („Legea 283/2022”) a fost publicată în Monitorul Oficial al României numărul 1013 din data de 19 octombrie 2022 și a intrat în vigoare la data de 22 octombrie 2022.

Legea 283/2022 transpune Directiva (UE) 2019/1152 și Directiva (UE) 2019/1158. Redăm mai jos sumarul principalelor modificări.

Contractele individuale de muncă vor conține noi elemente obligatorii:

  • informații privind asigurarea sau decontarea costurilor cu transportul între locurile de muncă, pentru salariații care nu au un loc de muncă fix;
  • metoda de plată a salariului;
  • condițiile de efectuare și de compensare sau de plată a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi;
  • modalitatea în care angajatorul suportă salariaților asigurarea medicală privată, contribuțiile suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională sau acordă salariaților avantaje în bani ca urmare a activității lor profesionale.

Alte elemente sunt înlăturate:

  • informații privind contractul colectiv de muncă aplicabil;
  • procedurile privind utilizarea semnăturii electronice.

În termen de 30 de zile de la data publicării Legii 283/2022 în Monitorul Oficial, un nou model-cadru de contract individual de muncă va fi emis de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Sunt introduse drepturi noi pentru salariați

Salariații nu vor putea fi supuși unei noi perioade de probă dacă, în termen de 12 luni, încheie cu același angajator un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții.

Salariații vor avea dreptul să solicite trecerea pe un post vacant cu condiții de muncă mai favorabile dacă și-au încheiat perioada de probă și au o vechime de cel puțin șase (6) luni la același angajator.

Salariații vor putea să absenteze de la locul de muncă în situații neprevăzute cauzate de o urgență familială ca urmare a unei boli sau a unui accident pe o durată de cel mult 10 zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Salariații nu vor putea fi concediați pe durata concediului paternal, a concediului de îngrijitor sau pe durata absentării de la locul de muncă, cum este precizat mai sus.

Este introdus concediul de îngrijitor

Salariatul care are în îngrijire sau sprijin personal o persoană cu probleme medicale grave care locuiește în aceeași gospodărie cu acesta, are dreptul la un concediu de îngrijitor de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic, la solicitarea scrisă a acestuia.

Neacordarea concediului se poate sancționa cu amendă de la 4.000 RON (aprox. 800 EUR) la 8.000 RON (aprox. 1.600 EUR).

Pentru mai multe informații, echipa Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL vă stă la dispoziție.

 

Pregătit de:

  • Alexandra Păduraru - Senior Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Radu Diaconu – Partener coordonator, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL
  • Anca Atanasiu - Managing Associate, Băncilă, Diaconu și Asociații SPRL