Ordonanța de urgență nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

În data de 20 septembrie a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență nr. 125/2022 prin care se aduc modificări și completări Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Printre cele mai importante modificări ale Ordonanței de urgență menționăm următoarele:

Ambalaje și deșeuri de ambalaje (începând cu 1 ianuarie 2023) :

 • contribuția de 2 Ron/kg se va datora pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie şi de valorificare prin reciclare şi cantitățile efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie şi valorificate prin reciclare;
 • contribuția de 2 Ron/kg, datorată de operatorii economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului (“OIREP”)  se va plăti pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale stabilite şi cantitățile efectiv valorificate, în limita garanției prevăzute de Legea nr. 249/2015, la acest moment în cuantum de două milioane Ron;
 • operatorii economici care au încheiat contracte cu OIREP iar aceștia nu au îndeplinit obiectivele prevăzute de lege, vor plăti contribuția aferentă de 2 Ron/kg după executarea garanției, în baza unei decizii emisă de către AFM;
 • operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, salubrizare sau brokeraj şi raportează deșeuri pentru OIREP constituie o garanție în cuantum de 500.000 Ron, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție bancară.

Ecotaxa (începând cu 1 ianuarie 2023)

 • vor fi exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piața națională de către operatorii economici, inscripționate individual cu sintagma «pungi de uz casnic»;
 • inscripționarea pungilor de transport care nu intră în categoria pungilor de uz casnic, cu sintagma «pungi de uz casnic», constituie contravenție şi se va sancționa cu amendă de la 40.000 Ron la 50.000 Ron;
 • operatorii economici vor declara trimestrial numărul de pungi de transport, fiecare material component al acestora, precum şi grosimea peretelui respectivelor pungi.

Echipamente electrice și electronice – “EEE” (începând cu 1 ianuarie 2023)

 • metodologia de constituire şi gestionare a garanției financiare pentru producătorii de EEE şi pentru organizațiile colective, se va modifica și se va stabili prin ordin propus de AFM; 
 • se va modifica contribuția pentru EEE din categoria 3 (lămpi), de la 20 RON/kg la 8 RON/kg.

Aplicația informatică SIATD

 • se utilizează şi de către operatorii economici care transportă transfrontalier deșeuri în vederea valorificării în România;
 • începând cu data de 1 ianuarie 2023:
  • pe lângă deșeurile de ambalaje, aplicația se va utiliza și de către OIREP care gestionează anvelope uzate şi care gestionează baterii şi acumulatori portabili, precum şi EEE;
  • cantitățile de deșeuri de ambalaje care nu se regăsesc în aplicația informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deșeurilor.
 • începând cu data de 1 ianuarie 2024:
  • se va utiliza și de către persoanele juridice care gestionează deșeuri municipale;
  • cantitățile de deșeuri de anvelope, EEE, baterii şi acumulatori portabili care nu se regăsesc în aplicația informatică SIATD nu vor fi luate în calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deșeurilor.
 • neutilizarea aplicației informatice SIATD de către operatorii economici menționați mai sus constituie contravenție şi se va sancționa cu amendă de la 80.000 Ron la 100.000 Ron, iar raportarea de date false constituie contravenție şi se sancționează cu amendă de la 200.000 Ron la 250.000 Ron.

Pentru mai multe detalii vă rugăm consultați Monitorul Oficial nr. 922 publicat în 20 septembrie  2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte
 • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu, Partener - Lider al Departamentul de Taxe indirecte