Legea nr. 370/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 16/2022 și alte acte normative

Contact local

EY Romania

18 ian. 2023
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Recent, în Monitorul Oficial a fost publicată Legea nr. 370/2022 care aprobă cu modificări Ordonanța Guvernului nr. 16/2022 pentru completarea și modificarea Codului Fiscal.

Printre principalele modificări se numără următoarele:

Impozit pe profit

- Activitățile de cercetare – dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare la determinarea rezultatului fiscal trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicatică și/ sau de dezvoltare experimentală, relevante pentru activitatea desfășurată de către contribuabili. Astfel, termenul  „ dezvoltare tehnologică” a fost înlocuit cu termenul „dezvoltare experimentală”.

Impozit pe dividende

 • Se clarifică faptul că în cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, chiar și după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022. Astfel, cota de impozit pe dividende de 8% se aplică pentru dividendele distribuite după data de 1 ianuarie 2023.

Impozit pe veniturile microîntreprinderilor

 • O societate poate aplica sistemul de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor, dacă a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și management, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzatoare codului CAEN: 6920 – „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”, în proporție de peste 80% din veniturile totale. Astfel, o societatea poate aplica pentru impozit pe veniturile microîntreprinderilor indiferent de ponderea veniturilor din consultanță fiscală în veniturile totale;
 • Se modifică în mod corespunzător și regulile de ieșire din sistemul de impunere privind veniturile microîntreprinderilor, menționându-se excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN 6920, care nu au o limită în ceea ce privește ponderea în totalul veniturilor realizate;
 • Condiția privind noul plafon al cifrei de afaceri de 500.000 EUR se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023. Prin urmare, chiar dacă, la data de 31 decembrie 2022, o societate plătitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor obține o cifră de afaceri între 500.000 și 1.000.000 EUR, aceasta nu va trece la impozit pe profit începând cu 1 ianuarie 2023, ci poate opta pentru aplicarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor în anul 2023;

- Se introduc noi prevederi în domeniul HoReCa:

 •  în cazul în care persoanele juridice care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN HoReCa (anume 5510, 5520, 5530, 5590, 5610 , 5621, 5629, 5630) obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, sunt obligate să aplice sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit pentru veniturile din alte activități dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:
  • realizează venituri din consultanţă şi/sau management în proporţie de peste 20% inclusiv din veniturile totale;
  • desfăşoară activităţile de la art. 47 alin. (3) lit. f) - i) – activități în domeniu bancar, în domeniile asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, activități în domeniul jocurilor de noroc, activități de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale;
  • veniturile din alte activităţi au depăşit echivalentul în RON a 500.000 EUR.

Aceste persoane juridice datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activităţi începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre aceste condiţii, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.

Impozit pe venit și contribuții sociale

 • Se aduc modificări în aplicarea facilităților fiscale din domeniul construcțiilor, în sensul în care în calculul indicatorului cifra de afaceri totală nu se mai ține cont de veniturile din activitatea desfășurată în afara României.

Impozite și taxe locale

Se introduce o nouă categorie de clădiri pentru care consiliile locale pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea impozitului/taxei pe clădiri datorate:

 • h^1) clădirile noi sau reabilitate, cu destinaţia de locuinţă, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru creşterea performanţei energetice, pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice sau pentru sisteme ecologice certificate de colectare şi tratare a apelor uzate rezultate din consumul propriu;

Modificările introduse prin Ordonanța 16/2022 cu privire la impozitele și taxele locale intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2025 (se abrogă prevederea conform căreia ar fi intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023).

Ordinul nr. 2541/2022

Se aprobă modelul, conținutul și modalitățile de depunere și de gestionare a declarației 212 (Declarația Unică 2023).

Printre modificări se enumeră următoarele:

 • alinierea conținutului declarației cu modificările aduse Codului fiscal de la 1 ianuarie 2023 (cum ar fi plafoanele pentru care se datorează contribuția la pensie și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru venituri din activități independente, venituri din alte surse, venituri din investiții, etc.);
 • eliminarea secțiunii referitoare la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de OUG nr. 30/2020 și introducerea unei secțiuni distincte pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de OUG nr.2/2022.

Ordinul nr. 21.813/6.421/2.246/4.433/23.12.2022

Printre modificări se numără următoarele:

 • Angajații din instituțiile publice, așa cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 pot beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile salariale pentru perioada în care desfășoară activități de creare de programe pentru calculator;
 • Se introduce ocupația de inginer de dezvoltare a produselor software în lista de activități pentru care se acordă scutirea de la plata impozitului pe veniturile salariale;
 • Și cetățenii non-UE care au o diplomă echivalată sau recunoscută de Ministerul Educației vor putea beneficia de scutirea de la plata impozitului pe veniturile salariale de la 01.01.2023, în condițiile menționate de Ordin;
 • Se aduc clarificări privind conținutul documentelor pentru excluderea perioadelor de întrerupere de la studii pentru acordarea scutirii de la plata impozitului.

Legea nr. 376/2022

 • Bacșișul încasat de către  operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 — «Restaurante», 5630 — «Baruri și alte activități de servire a băuturilor» se evidențiază pe bonul fiscal, indiferent de modalitatea de încasare a acestuia, și este introdus în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol, cu denumirea «bacșiș»;
 • Venitul din bacșiș se consideră venit din alte surse pentru care obligația de reținere și achitare a impozitului de 10% este a plătitorului de venit. Aceste sume nu pot fi încadrate de autorități ca venituri salariale și nu sunt subiect de contribuții sociale;
 • Din perspectiva TVA, bacșișul nu este asimilat unei operațiuni în sfera de aplicare a TVA;
 • În situația în care operatorii economici emit factură clienților, la solicitarea acestora, operatorii economici au obligația de a evidenția bacșișul și pe factură;
 • Sumele reprezentând bacșiș, înscrise astfel pe factură, sunt considerate de către clienții operatori economici ca și cheltuială de protocol, deductibilă în limita prevăzută de Codul Fiscal;
 • Nerespectarea dispozițiilor legale cu privire la includerea bacșișului pe bonul fiscal poate fi sancționată cu amendă cuprinsă între 2.000 RON – 4.000 RON.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm, consultați Monitorul Oficial nr. 1228, 1246, 1252 și 1255 din 20 decembrie, 23 decembrie și 27 decembrie 2022

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Departamentul de Tax Knowledge Management 

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
 • Georgiana Iancu - Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte

dova