Nomenclatura Combinată a Uniunii Europene aplicabilă în 2023 a fost publicată

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 1998/2022 al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun

Nomenclatura Combinată 2023

O nouă versiune a Nomenclaturii Combinate (NC) a fost publicată de către Comisia Europeană pe 31 octombrie 2022 în Jurnalul Oficial L282 și va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2023.

Care sunt principalele modificări?

NC constituie baza pentru declararea mărfurilor în vamă, stabilește codul tarifar și rata taxelor vamale care se aplică unui anumit produs și este, de asemenea, utilizată în scop de accize, TVA, Intrastat, SAF-T, RO e-Factura si sistemul RO e-transport.

În versiunea NC din 1 ianuarie 2023, au fost introduse noi coduri tarifare.

Printre noile coduri tarifare introduse enumerăm:

Categoria de bunuri Coduri Tarifare
Deșeuri destinate recuperării vanadiu 2619 00 95
Metale din pământuri rare – ceriu și lantan 2805 30 21
Mașini pentru fabricație aditivă (imprimare 3D) cu depunere de nisip, ciment sau alte produse minerale 8485 80 10
Încărcătoare de acumulatoare 8504 40 60
Redresoare 8504 40 83

Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră?

Începând cu 1 ianuarie 2023, vor fi utilizate codurile tarifare noi sau cele modificate. În consecință, ar trebui analizat în ce măsură vă impactează noile coduri din NC 2023.

 

Pregătit de:

  • Daniela Neagoe - Senior Manager, Taxe indirecte
  • Mihai Petre - Director, Taxe indirecte

Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt:

  • Alex Milcev - Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România & Moldova
  • Georgiana Iancu - Partener - Lider al Departamentului de Taxe indirecte