Ordonanța nr. 168/ 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Contact local

EY Romania

22 dec. 2022
Subiect Tax Alert
Categorii Tax alert
Jurisdicții Romania

Impozit pe venit și contribuții sociale

Ordonanța de Urgență nr. 168/2022

Câteva modificări prevăzute de Ordonanță prevăd următoarele:

 • Salariul minim în sectorul construcțiilor a fost majorat de la 3.000 RON la 4.000 RON în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 decembrie 2028;
 • Între ianuarie – decembrie 2023, suma de 200 RON/ lună nu va fi subiect de impozit pe venit și contribuții sociale în cazul salariaților care desfășoară activități în baza contractelor individuale de muncă, încadrați cu normă întreagă, și care au un venit lunar până în 4.000 RON;
 • Se prelungește perioada de suspendare a reglementărilor privind acordarea facilității fiscale pentru cheltuielile cu educația timpurie, pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2023, inclusiv;
 • Punctul de pensie va crește de la 1.586 RON la 1.785 RON începând cu ianuarie 2023.

Alte acte normative

 • Conform Hotărârii nr. 1447/ 2022 s-a stabilit salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, care prevede majorarea la 3.000 RON, începând cu data de 1 ianuarie 2023 față de 2.550 RON în prezent.
 • Ordinul nr. 2031/2022 prevede Procedura de înregistrare a contractelor de închiriere, precum și modelul cererii de înregistrare a contractelor. În cazul deținerii la comun, contractul trebuie înregistrat de către fiecare coproprietar.
 • Ordinul nr. 2420/2022 prevede procedura privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații în domeniul protecțieii sociale, precum și pentru unele venituri obținute din străinătate:
 • În baza schimbului de informații între state, a informațiilor din Declarația unică sau din alte evidențe fiscale, autoritățile fiscale pot stabili din oficiu impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale și de sănătate datorate și neplătite de către contribuabili persoane fizice pentru venituri precum:
  • indemnizații în domeniul protecției sociale ;
  • venituri din pensii din străinătate;
  • remunerații, indemnizații, alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de:
   • membrii ai consiliului de administrație ;
   • membrii ai directoratului, membrii ai consiliului de supraveghere ;
   • administratori, directori;
   • cenzori, membrii fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor; sau
   • orice alte activități desfășurate în funcții similare pentru activitatea desfășurată în străinătate la angajatori străini.
  • persoanele care nu au declarat veniturile anterior menționate pot primi notificări de la ANAF;
  • în cazul neconformării, ANAF poate emite decizii din oficiu pentru taxele datorate.
 • Formularele 015 și 030 au fost modificate.

Măsuri fiscale

 • extinderea aplicării taxării inverse pentru livrările de energie efectuat către comerciantul persoană impozabilă care are calitatea de achizitor unic în cadrul mecanismului de achiziție cetralizată de energie electrică instituit prin Ordonanța nr. 153/ 2022. Prezenta măsură are ca obiectiv asigurarea viabilității acestui mecanism, prin eliminarea dezechilibrelor financiare ce ar apărea între drepturile de încasare ale producătorilor pentru cantitățile de energie electrică vândute și obligațiile de plată ale operatorilor economici care cumpără energie;
 • apar noi reglementari pentru contribuabilii în cazul cărora ulterior depunerii formularului de redirecționare (Formular 177), impozitul pe profit datorat/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia. În această situație, contribuabilii care au redirecționat o sumă mai mare decât sumă care ar fi putut fi redirecționată, potrivit legii, datorează diferență de impozit pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în exces. Aceste reglementări se aplică și pentru impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru anul 2021, indiferent de data rectificării;
 • măsura menționată anterior vine în sprijinirea persoanelor vulnerabile, având în vedere nivelul ridicat al ratei de inflație generat de creșterea prețurilor la energie electrică, gaze naturale și combustibili;

Pentru mai multe detalii privind cele de mai sus, vă rugăm, consultați Monitorul Oficiale nr. 1186 din 9 decembrie 2022.

Echipa EY este disponibilă pentru detalii suplimentare privind cele menționate mai sus.

 

Pregătit de:

 • Ecaterina Boca - Senior Consultant, Knowledge Management Department

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este:

 • Alex Milcev – Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică România și Moldova

Lider al Departamentului de Asistență fiscală și juridică